1. Investoři
  2. Trvalá udržitelnost
  3. Hodnotově zaměřené perspektivy
  4. Příkladné koncepty

Příkladné koncepty

Recyklace hliníku - A/U/F

Cílem programu A/U/F (hliník a životní prostředí v oblasti výroby oken a fasád) je trvalá podpora likvidace a recyklace demontovaných hliníkových stavebních elementů/profilů, oken, dveří a fasád za účelem nového využití tohoto materiálu. Členové A/U/F, ke kterým patří také Schüco, jsou systémoví prodejci, výrobci, zpracovatelé a dodavatelé z celého Německa. A/U/F se stará o zodpovědnou recyklaci vysloužilých hliníkových okenních profilů, které lze prakticky 100 % znovu použít. Za účelem recyklace jsou staré profily rozdrceny, vyčištěny a roztaveny. Výhodou je, že při úpravě starého hliníku je zapotřebí zhruba pouhých 5 % energie, které by bylo zapotřebí pro výrobu primárního hliníku. To hovoří o vysoké ekonomičnosti této technologie. Tím je udržitelnost hliníkových systémů zcela srovnatelná s jinými materiály. Čísla hovoří sama za sebe: 75 % hliníku vyprodukovaného od roku 1888 se dodnes používá. Kvalita recyklovaného hliníku se přitom nikterak neliší od nového materiálu a lze ho neomezeně používat pro nové profily.


Recyklace plastu - Rewindo

Rewindo vzniklo sloučením předních německých výrobců palstových profilů s dosavadními sběrnými systémy starých oken FREI a VEKA Umwelttechnik GmbH. Cílem Rewindo je zvýšení a podpora opětovného použití materiálů z demontovaných starých plastových oken, dveří a rolet. Rewindo je servisním partnerem pro recyklaci stavebních výrobků z PVC. Podporuje své členy ve všech otázkách recyklace, mj. dokumentačními materiály, poskytováním sběrných boxů a vystavováním dokladů o zužitkování. Úkolem Rewindo je tedy informovat, motivovat a organizovat. Protože bezmyšlenkovité zahazování starých plastových elementů není účelné.

Od roku 2005 navíc platí Technická instruktáž (TI) pro sídlištní odpad resp. směrnice pro skládky. Podle nich již nesmí docházet k odkládání neupravených odpadů na skládky.


Proto by stará plastová okna měla být recyklována. Důležitým ekologickým kladem je, že staré plastové výrobky lze „oživit“ a použít jako výchozí materiál při výrobě nových profilů. Recyklace PVC navíc představuje, vedle šetření přírodních zdrojů, také oživení trhu. Neboť na konci recyklačního procesu je opět k dispozici prakticky čisté PVC, které je na úrovni zcela nového materiálu. Výhodou je, že profily z recyklovaného materiálu mají stejné fyzikální vlastnosti jako nové profily. A při výrobě recyklovaných profilů navíc - ve srovnání s novými profily - dochází k významné úspoře emisí CO2.

Že se vyplatí angažovat se v programu Rewindo dokazuje obchodní bilance roku 2012. Ze starých oken, dveří a rolet bylo vyrobeno více než 22.000 tun nového granulátu. To odpovídá zhruba 1,2 mil. starých oken.