1. Investoři
  2. Trvalá udržitelnost
  3. Hodnotově zaměřené perspektivy
  4. FAQ

Často kladené otázky

1. Jaká je definice udržitelnosti, kde k tomu mohu získat další informace?
Dobré informace na téma udržitelné stavitelství nabízí webové stránky Spolkového ministerstva pro dopravu, stavitelství a rozvoj měst:
http://www.nachhaltigesbauen.de/nachhaltiges-bauen/informationsportal-nachhaltiges-bauen.html
Zde jsou podrobně a srozumitelně popsány tři základní pilíře udržitelnosti související s budovami: ekologie, ekonomie a sociálně-kulturní aspekty.

2. Existují rozdílné certfikační systémy pro budovy?
Po celém světě existuje celá řada nejrůznějších certifikačních systémů. Vyvinuty byly z různých iniciativ a řadu z nich lze použít jen regionálně. Přední z nich jsou globálně používané systémy LEED, BREEAM a DGNB. Na francouzském trhu je čelním systémem HQE.
Tři největší systémy mají rozdílné klíčové body. S jejich sblížením se zatím nepočítá. Architekti, projektanti a výrobci musí při plánování a realizaci stavby povinně zohlednit příslušné požadavky. Ve finále si příslušný certifikační systém pro svůj objekt volí stavebník.

3. Jaké požadavky pro fasády a okna je nutno zohlednit u certifikovaných budov?
U všech systémů pozitivně působí vysoká energetická efektivita. Další požadavky systémů jsou pak specifikovány pomocí příslušných kritérií. Certifikační instituty a projektanti poté transformují požadavky příslušného objektu do specifikace výkonů. Jelikož je tento systém velmi závislý na konceptu budovy a požadovaném kvalitativním stupni, nelze vynášet paušální výroky. Zkušenost ukazuje, že systémy Schüco jsou velmi vhodné pro certifikované objekty.

4. Je zapotřebí speciální dokumentace?
Stále více jsou jako doplňující podklady vyžadovány údaje o ekologických dopadech příslušných výrobků. Schüco k tomuto účelu poskytuje příslušné EPD (Environmental Product Declarations) z SchüCalu pro hliníkové systémy, a pro plasty pak v branži běžně používané vzorky EPD. Speciálně u LEED jsou požadovány informace ohledně regionality a podílu recyklace.

5. Jak lze hodnotit okenní materiály hliník, plast a dřevo v ohledu jejich udržitelnosti?
Na konci životní fáze fasádního pláště je důležitý proces demontáže a recyklace. Dřevo je principiálně obnovitelný materiál, okenní dřevěné rámy musí být po demontáži spáleny či uloženy na skládce. Stará plastová okna jsou již dlouho recyklována organizací Rewindo a znovu používána k výrobě nových okenních profilů. Pro recyklaci starých hliníkových oken a fasád vznikla v roce 2011 z certifikovaných firem v Německu výkonná recyklační organizace pod hlavičkou A/U/F. Ze starého hliníku jsou opět vyráběny velmi kvalitní profily, tento proces lze libovolně často opakovat a je velmi energeticky efektivní. Všechen jednou zabudovaný hliník tak představuje materiálový, hodnotový a energetický zásobník pro budoucí generace, který lze pomocí recyklace nezčetněkrát použít, aniž by došlo ke snížení jeho jakosti a vlastností. Všechny tři materiály jsou ve výsledku z ekologického hlediska pro okna prakticky rovnocenné. Plastové okenní systémy nabízí ekonomické a hliníkové pak funkční a designové výhody.