1. Investoři
  2. Trvalá udržitelnost
  3. Hodnotově zaměřené perspektivy
  4. Certifikace budov

Certifikace budov

Trendem jsou certifikované budovy

Vysoce hodnocené kancelářské budovy umístěné na centrálních místech jsou v současnosti plánovány, budovány a certifikovány s ohledem na jejich trvalost a ekonomičnost. Základem jejich klasifikace jsou ekologické, ekonomické, sociálně-kulturní a technické aspekty, jakož i kvalita celého procesu. Cílem je zajistit používání dostupných materiálů, které jsou výhodné z finančního hlediska, trvanlivé a recyklovatelné, čímž dochází ke snížení negativních účinků na životní prostředí a zdraví uživatelů. Aby budova úspěšně získala příslušný certifikát, je zapotřebí použít vyzrálé systémy fasádního pláště a provést komplexní plánování takovéto fasády. Dobré předpoklady k tomu nabízí široké portfolio systémů a služeb společnosti Schüco. 

Odolné materiály, minimální údržba a minimum vyměnitelných opotřebovatelných dílů, to jsou předpoklady pro dlouhou životnost systémů Schüco a úspěšnou certifikaci budovy. Po ekologické stránce bodují systémy Schüco svou energetickou účinností a uživatelským komfortem. Splní nejen všechny individuální požadavky uživatelů ve všech klimatických zónách, nýbrž mohou dokonce samy produkovat energii.

Schüco kromě toho nabízí systémy, které optimalizují přívod denního světla, odvětrávání a zastínění budov, čímž zohledňují sociálně-kulturní aspekty certifikace budovy a zvyšují uživatelský komfort. Již několik desetiletí podrobuje Schüco všechny své vyvinuté výrobky vlastním testům ve svém stále se rozvíjejícím technologickém a zkušebním středisku, které je akreditováno Německým akreditačním úřadem (DAkkS) a které zajišťuje technickou kvalitu těchto systémů. 360° přístup společnosti Schüco v sobě zahrnuje celý životní cyklus výrobku - od jeho výroby přes jeho užívání až po možnost jeho recyklace, a zajišťuje tak procesní kvalitu příslušné certifikace budovy.

Přehled nejdůležitějších certifikací

BREEAM: Building​ Research​ Establishment​ Environmental Assessment Method (metoda hodnocení budov). Britský certifikát udržitelnosti byl vyvinut v roce 1990 (novelován 2008) a platí za nejstarší kontrolní razítko v oblasti udržitelného stavitelství.
www.breeam.org

DGNB: Německá společnost pro udržitelné stavitelství. Certifikováno je vynikající plnění celé řady kritérií udržitelnosti: např. v oblasti ekologie a ekonomie, sociálně-kulturních a funkčních aspektů, techniky, průběhů procesů a stanovišť. Jsou-li tato kritéria v souladu s normou, vydává DGNB bronzový, stříbrný nebo zlatý certifikát. Kromě toho existuje možnost předběžné certifikace ve fázi plánování.
www.dgnb.de

Navigátor DGNB: Navigátor DGNB je rozsáhlá online databáze. Architekti, projektanti, stavebníci a všichni účastníci stavebního řízení zde naleznou detailní informace o stavebních výrobcích a jejich parametrech - např. údaje o dopadech na životní prostředí, o výpočtech nákladů v horizontu životnosti a energetické spotřebě a emisích zadaného výrobku. V tomto navigátoru jsou zastoupeny také systémy Schüco.
www.dgnb-navigator.de

LEED: Leadership in Energy and Environmental Design (Čelní pozice v energeticky a ekologicky správném plánování). Systém pro klasifikování ekologického stavitelství, vyvinutý institutem U.S. Green Building Council.
www.usgbc.org


Poradenství a plánování s dlouhodobou perspektivou - EPD pro hliníková okna

Pro 360° udržitelnost jsou důležité ekologické deklarace (Environmental Product Declarations, EPD) u všech použitých systémů. Jejich vyhotovení pro kovové systémy je součástí kalkulačního softwaru Schüco SchüCal. O zbytek se postará nízká energetická spotřeba těchto systémů a obnovitelné suroviny, ze kterých jsou vyrobeny izolační pěny a těsnění. Nová vyhláška o stavebních výrobcích navíc předpokládá udržitelnost stavebních výrobků, kterou pak bude možno prokázat prostřednictvím EPD. Díky integrovanému přístupu při projektování a vytváření rozpočtu je u výběrových řízení zajištěna plánovací a rozpočtová jistota.

Kombinovaná EPD pro plastová okna

Pro plastová okna již existuje takzvané kombinované EPD, které platí pro plastové systémy se stavební hloubkou 70 mm. Další „průměrné EPD“ pro systémy ≥ 80 mm dle ISO 14025 a DIN EN 15804 je krátce před dokončením. Pro tyto EPD byly v pracovní skupině EPPA (za spolupůsobení společnosti Schüco) na evropské úrovni vypočteny, sestaveny a vyhodnoceny datové podklady speciálně pro plastová okna. Potenciální ekologické vlivy plastových oken v průběhu jejich životnosti jsou znázorněny procentuálně podle fází výroby, používání a konce životnosti. Společnost Schüco je v navigátoru DGNB (www.dgnb-navigator.de) na bázi tohoto kombinovaného EPD zastoupena svými 70 mm systémy Schüco CT 70 AS a Schüco CT 70 MD. Tam naleznete také všechny doplňující informace.