1. Investoři
  2. Trvalá udržitelnost
  3. Hodnotově zaměřené perspektivy
  4. Cenné materiály

Cenné materiály

Hliník, plast, ocel

Hliník

Ekologicky hodnotný hliník svou skvělou tvárností a nejrůznějšími možnostmi povrchových úprav poskytuje architektům obrovskou koncepční volnost při projektování progresivních a udržitelných budov. Moderní fasádní hliníkové elementy se vyznačují nízkou hodnotou U. To velmi přispívá ke kladné ekologické bilanci příslušných objektů. Optimální tloušťky materiálu snižují spotřebu základních surovin a mechanická robustnost a odolnost proti korozi pak garantují dlouhou životnost a tím i vysoký stupeň udržitelnosti. Hliník je přitom pro člověka zcela nezávadný. Je-li jednou vytěžen, lze ho libovolně často recyklovat a přitom si zachovává všechny originální kvalitativní vlastnosti. Znovu zužitkovat lze dokonce jeho špony.

Plast

Základem zdravé budoucnosti jsou materiály, které splňují ty nejvyšší požadavky. PVC je takovým materiálem a díky svým pozitivním vlastnostem bude stále používanější pro výrobu oken a dveří. Plastové profily nabízí dobré tepelně-izolační vlastnosti a přispívají tak ke kladné energetické bilanci příslušného objektu. Kromě toho vykazují velmi dlouhou životnost. Ta však není dána jen vynikající odolností PVC proti povětrnostním podmínkám. Široké možnosti nejrůznějších designových variant plastových okenních a dveřních elementů poskytují velkou koncepční volnost. Tím je umožněno plánování progresivních a udržitelných budov. Jedna z nejdůležitějších vlastností plastových okenních profilů je jejich velmi snadná recyklovatelnost. Bez problémů je lze rozložit na jejich jednotlivé složky a znovu zužitkovat. Kdo plánuje a staví s plastovými dveřními a okenními elementy, výrazně přispívá k vysokému stupni udržitelnosti.