1. Investoři
  2. Trvalá udržitelnost
  3. Hodnotově zaměřené perspektivy

Hodnotově zaměřené perspektivy zelených budov

Podkladem aktuálního tématu udržitelnosti byl globalní politický vývoj s milníky jako „Limits of Growth“ od Club of Rome 1972, konference o klimatu v Rio de Janeiro 1992 nebo Kyotský protokol z roku 1997. To vedlo ke vzniku udržitelného vývoje, ke směrnicím o životním prostředí, vyhláškám a normám na globální, evropské a národní úrovni.

Přes 80 % budov v Německu je starších 25 let a svou energetickou spotřebou vysoce přesahují úroveň stanovenou vyhláškou EnEV. 40 % energetické spotřeby a s tím spojené emise CO2 jdou na konto těchto budov, takže ty jsou těžištěm definovaných opatření na ochranu klimatu. Trh přitom ovlivňují legislativní podklady, jako EPBD 2010 a ENEV 2012 se zpřísněnými požadavky od července 2013, vyhláška o udržitelných stavebních výrobcích a další úbytek a zdražování energií.

Nejvyšší jakostní a ekologické standardy

Detailní informace

Reference

Udržitelné stavitelství se Schüco

Další informace

Kontakt

Udržitelnost u Schüco

Máte na Schüco dotaz k tématu udržitelnosti? Zde můžete přímo kontaktovat příslušnou kontaktní osobu.

Navázat kontakt