1. Investoři
  2. Trvalá udržitelnost
  3. Certifikáty
  4. ISO 14001

ISO 14001

Úspěšná certifikace systému ekologického managementu značky Schüco

Německá společnost pro certifikaci manažérských systémů (DQS) v prosinci 2013 certifikovala systém ekologického managementu společnosti Schüco International KG se sídlem v Bielefeldu podle mezinárodní normy pro ekologický management ISO 14001.

Tento systém ekologického managementu, certifikovaný společností DQS, žádá od výrobců plnění legislativních ekologických požadavků a dále pak stanovení a plnění svých dobrovolných ekologických cílů vytvořených v rámci podniku. Cílem společnosti Schüco je nejen optimalizace interních obchodních procesů s ohledem na vlivy na životní prostředí. Výrobky a procesy Schüco by také měly podporovat zákazníky a dodavatele v oblasti efektivního nakládání s energetickými zdroji. Podnik navíc v úzké spolupráci se svými dodavateli kontinuálně zdokonaluje své systémy a pracovní procesy.

Tento certifikát DQS představuje doklad o fungujících systémech zajišťování kvality a ekologického managementu, který je uznávaný na mezinárodních trzích. Například certifikační systém udržitelnosti budov BREEAM vyžaduje u použitých stavebních výrobků doklad certifikovaného ekologického managementu. Schüco tímto certifikátem DQS dokládá, že při vývoji svých výrobků byly zohledněny a posléze také dodrženy všechny relevantní ekologické požadavky.

Ekologické cíle společnosti Schüco předpokládají snižování čerpání přírodních zdrojů a emisí, které by mohly ohrozit zákazníky, spolupracovníky a také životní prostředí. Přímo v Bielefeldu jde konkrétně o znečišťování ovzduší a hlukové emise, vypouštění škodlivin do vodních zdrojů, zatěžování půdy, hromadění odpadů a spotřebu základních surovin.

DQS certificate ISO 14001 english (pdf, 769 KB)

Z této rubriky

Další informace

Opatření na snížení emisí CO2

Bilance CO2