1. Investoři
  2. Trvalá udržitelnost
  3. Certifikáty
  4. Bilance CO2

Bilance CO2

Opatření na snížení emisí CO2

Schüco učinilo celou řadu opatření, která by do budoucna měla výrazně snížit emise skleníkových plynů. Za tímto účelem byl vytvořen dálkový monitoring budov, topení větší části ústředí firmy v Bielefelderu bylo předěláno na dálkové vytápění s minimem emisí a bylo zavedeno nové a jednotné systémové řízení pro optimalizaci přepravní logistiky.

Kromě toho Schüco všude v Německu odbírá od 1.1.2012 zelený proud. Tím již v roce 2012 snížíme emise související s proudem na 15 % dosavadní hodnoty. Další opatření budou realizována postupně. Týkají se spotřeby papíru a tiskovin a rámcových podmínek pro služební jízdy a s tím spojených směrnic, informací a propagačních kampaní. Hlavními hybateli přitom jsou spolupracovníci Schüco, kteří by svým vědomým jednáním během pracovní doby a svým angažováním měli výrazně přispívat ke snižování ekologicky škodlivých emisí CO2.

Zjištění karbonové stopy

Verifikační proces
Pro zjištění Schüco karbonové stopy byly evidovány emise CO2vyplývající z energetické spotřeby pro výrobu, osvětlení, chlazení a vytápění všech budov, pro přepravní logistiku, služební jízdy a jízdy do práce, jakož i spotřebu papíru a tiskovin. Všechna zadaná primární data byla zkontrolována ze strany TÜV NORD CERT a pro výpočet stopy CO2 byla použita standarda TN-CC 020: 2011-08.

Stáhnout certifikát TÜV (pdf, 116 KB)

Výsledky 2011
S první bilancí CO2 položilo Schüco základ k udržitelnému snížení emisí CO2 a zlepšenému ekologickému a energiteckému managementu. Zohledněny byly všechny klimatické skleníkové plyny, které byly vyprodukovány společností v celém Německu v roce 2011. V ekvivalentním přepočtu CO2 to bylo cca. 74.000 tun. Větší část, něco přes 50 %, připadá na spotřebu energií v budovách včetně výrobních hal, následováno přepravou, pracovními postupy, služebními jízdami a spotřebou papíru a tiskovin

Výsledky 2012
Již podruhé nechalo Schüco prostřednictvím TÜV Nord CERT zkontrolovat své pobočky v Německu ohledně bilance CO2: zatímco v roce 2011 odpovídalo množství CO2 74.292 tunám, bylo v roce 2012 zaznamenáno již jen pouhých 46.040 ekvivalentních tun emisí CO2. Velká část, zhruba 40 %, připadá na spotřebu energií ve spojení s přepravou, následuje 23% v budovách, 16% u pracovních postupů, 15% u služebních jízd a 6 % na spotřebu papíru a tiskovin.

Ve srovnání s rokem 2011 dokázalo Schüco snížit svou stopu CO2 o více než třetinu - především díky přechodu na zelený proud.

Z této rubriky

Další informace

Úspěšná certifikace systému ekologického managementu značky Schüco

ISO 14001