1. Investoři
  2. Trvalá udržitelnost
  3. Certifikáty

Převzetí zodpovědnosti

Jako výrobní podnik si Schüco uvědomuje, že vlastní ekonomické aktivity musí mít dopad na životní prostředí. Tím vznikají závazky vůči přírodě a budoucím generacím v souvislosti s ochranou přírodních zdrojů a ekologickým jednáním. Základní principy vývoje udržitelných výrobků proto musí splňovat nejen systémy Schüco, svým minimem k ochraně životního prostředí musí zodpovědným jednáním přispět také všichni spolupracovníci.

Ústředním bodem těchto snah se stala "karbonová stopa" celé společnosti. V roce 2011 provedlo Schüco na svých německých pobočkách poprvé měření karbonové stopy, a byla naměřena hodnota 74.292 tun CO2. Cílem nyní je, každoročně nově měřit a cílenými ekologickými zásahy snižovat tuto hodnotu.

Systém ekologického managementu společnosti Schüco International KG se sídlem v Bielefeldu je navíc certifikován mezinárodní normou pro ekologický management ISO 14001 a management kvality pak normou ISO 9001.

Detailní informace