1. Investoři
  2. Trvalá udržitelnost

Trvalá udržitelnost

Stále více se prosazuje snaha o trvale udržitelnou architekturu, u které jsou stejnou měrou zohledněny sociálněkulturní, ekonomické a ekologické aspekty. Ústředním tématem těchto aktivit je snaha o soulad člověka, prostoru a životního prostředí.
 
Je třeba podporovat a zajišťovat lidské zdraví a pocit pohody. To umožňují budovy, které své uživatele budou pozitivně ovlivňovat vizuální, termickou, akustickou, ergonomickou a hygienickou kvalitou, a současně budou splňovat ekonomické požadavky v ohledu na jejich životnost a výnosnost. Tyto budovy a příslušné stavební výrobky jsou kromě toho posuzovány také s ohledem na jejich kompletní životní cyklus, aby je po jejich dožití bylo možno optimálně zrecyklovat.

Schüco se chopilo tohoto trendu a vyvíjí technologie, jejichž středobodem je člověk a soulad s přírodou. Investoři, architekti, stavebníci a partneři jsou podporováni ve všech fázích projektu – od prvotního nápadu až po demontáž vysloužilé fasády. To zahrnuje také poradenství o certifikacích, plánování, ekologické deklarace a recyklaci fasádního pláště. Systémy Schüco přitom vytváří základy trvale udržitelného stavebnictví. Ať již z plastu, hliníku nebo oceli, vždy splňují základní principy vývoje udržitelných výrobků. Systémy Schüco nabízí maximální koncepční volnost a atraktivní design, a kromě toho splňují všechny podmínky energetické efektivity, šetrného nakládání s přírodními zdroji a ochrany klimatu. Spolu s dlouhou životností a recyklovatelností přispívají k realizaci trvale udržitelných budov.

Podpora a zajišťování životní pohody.

Právě pro tyto udržitelné budovy Schüco v současnosti pokládá základní kámen – s technologiemi a systémy, jejichž středobodem je člověk a soulad s přírodou. Ať již z hliníku, plastu nebo oceli, systémy Schüco splňují všechny základní principy vývoje udržitelných výrobků. Nabízí maximální koncepční volnost a atraktivní design, a kromě toho splňují všechny podmínky široké použitelnosti, uživatelského komfortu, energetické efektivity, šetrného nakládání s přírodními zdroji a ochrany klimatu. Kromě toho mají velmi dlouhou životnost a jsou recyklovatelné.

Schüco jde ještě o jeden krok dále a přebírá zodpovědnost za své systémy: naše firma podporuje investory, architekty, stavebníky a partnery ve všech fázích projektu udržitelného stavitelství – od prvotního nápadu až po demontáž vysloužilé fasády. To zahrnuje také poradenství o certifikacích, plánování s udržitelnými systémy, ekologické deklarace a recyklaci fasádního pláště.

Získejte více informací o aktivitách v oblasti trvalé udržitelnosti, kterými Schüco reaguje na současné globální výzvy. V informační brožuře „Trvalá udržitelnost: Naše motivace. Náš přínos“ si mimo jiné můžete přečíst, jakými nápady Schüco reaguje na měnící se požadavky ekologického uspořádání urbanistických prostorů a proč se udržitelné stavitelství v dlouhodobém horizontu vyplácí všem zúčastněným.

Brožura ke stažení (pdf, 7 MB)

Doplňující informace naleznete ve Zprávě o trvalé udržitelnosti 2015/2016. V souladu se směrnicemi mezinárodně etablovaného standardu GRI G4 vytvořeného iniciativou „Global Reporting Initiative“ podává informace o tom, jak je u Schüco udržitelnost organizována, bilancuje ekonomické, ekologické a sociální aktivity společnosti a definuje cíle do budoucna.

Zpráva o trvalé udržitelnosti 2015/16 (pdf, 5.5 MB)

Informujte se detailně o trvalé udržitelnosti značky Schüco

Kontakt

Trvalá udržitelnost u Schüca

Máte na Schüco dotaz k tématu trvalé udržitelnosti? Zde můžete přímo kontaktovat příslušnou kontaktní osobu.

Navázat kontakt