1. Architekti
 2. Výrobky
 3. Fasády
 4. FW 50+.HI

S osvědčeným a tepelně izolovaným sloupko-příčkovým fasádním systémem Schüco FW 50+ lze suverénně realizovat koncepčně a architektonicky zcela rozdílné vertikální fasády a průhledné střešní konstrukce – především s velkými rastrovými roztečemi a instalačními výškami a segmentováním ven nebo dovnitř.

Tvary střech: od pultových střech až po široce rozpjaté půlkruhové oblouky u velkých objektů jakými jsou např. nákupní centra či správní budovy.

Systémová varianta .SI (Super Insulation) přitom nejen že dodržuje aktuální energeticky-úsporné standardy (např. EnEV), ale dokonce výrazně překračuje hodnoty Uf až 0,7 W/m²K. Tím lze realizovat také lehké hliníkové obvodové pláště na úrovni pasivního domu.

Systémy Schüco FW 50+ CW pro kombinované teplé-studené fasády jsou vhodné pro instalaci všech hladkých a plošných výplní a obsahují všechny komponenty potřebné pro upevnění do zdi nebo k nosné konstrukci.
Další výhodou je výrazné zkrácení doby výstavby, neboť lze paralelně provádět montáž fasády a pracovat na interiéru.

 • Velmi ekonomické řešení kombinované konstrukce
 • Velká flexibilita při uspořádání teplých a studených úseků
 • Úzké pohledy profilů 50 resp. 60 mm
 • Možnosti realizace velkých rastrových roztečí a konstrukčních výšek - díky zatížení skel až do 6 kN
 • Široká nabídka krycích lišt umožňuje realizaci nejrůznějších designových variant zvýrazňujících fasádu, např. s viditelně sešroubovanými krycími lištami, plochými lištami nebo lištami kovového vzhledu
 • FW 50+ i s možností zdůraznění horizontálního či vertikálního profilu, 2-stranné v přímce uspořádané uložení
 • Možnost realizace neprůstřelného řešení, odolnosti proti vniknutí a účinkům výbuchu
 • Použitelné také jako protipožární fasáda (BF)
 • Bleskosvod skrytě integrovaný do fasádního systému
 • Průhledné střešní konstrukce kombinovatelné se všemi střešními okny Schüco Royal S
 • Jednoduchá a rychlá montáž s vysokým stupněm prefabrikace

Galerie

Technické informace

Dokumentace

Texty specifikací

CAD data