1. Schüco
  2. Verantwoordelijkheid

Bedrijfsverantwoordelijkheid

Het zelf-imago van Schüco

Duurzame economieën, verantwoordelijkheidszin en ethische en morele principes bepalen ons handelen. De beslissingen van de onderneming worden genomen op basis van economische, ecologische en maatschappelijke aspecten. De Gedragscode en de compliance-richtlijn dient als oriëntatie. Daarin verbindt Schüco zich eenduidig tot een eerlijke concurrentie op vrije markten, duldt geen corruptie of antitrust-inbreuken, bekommert zich om het milieu en spreekt zich uit voor een eerlijke en respectvolle omgang met medewerkers en zakenpartners. 

Voor een duurzaam heden en toekomst.