1. Architecten
  2. Mijn werkplek
  3. Videoconferentietechniek
  4. Augmented Reality

Augmented Reality

Onder Augmented Reality (verhoogde realiteit), of AR, verstaat men het computergestuurde verhogen en uitbreiden van de realiteitswaarneming door aanvullende informatie en ook interactieve, virtuele objecten. Toepassingen breiden onze werkelijke omgeving uit door beelden, driedimensionale vormen of ook video's.

Waarom AR?: Augmented Reality biedt de consumenten een verhoogde realiteit, die vaak de eigen inbeelding overtreft. Bijgevolg is het uitstekend geschikt als ondersteuning van activiteiten in de productontwikkeling, de productpresentatie of distributie.

Nieuwe, verrassende en onvervangbare effecten op de gebruiker (het "wow"-effect)
• AR maakt producten en hun functies levendig, beweeglijk en interactief
• Toont de gebruiker mogelijkheden waar hij eerder niet aan gedacht had
• Helpt de gebruiker om zijn voorstellingsvermogen uit te breiden
• Heeft een enorme herinneringswaarde
• Maakt een unieke positie op het verkooppunt of op beurzen mogelijk

Om gebruik te maken van Augmented Reality heeft men in essentie drie zaken nodig. Als eerste een camera, die ofwel een voorwerp herkent en aansluitend uitbreidt, of het beeld voor de gebruiker levert. Als tweede heeft men de zogenaamde Tracking Software nodig, die de camera helpt om voorwerpen of markeringen in de omgeving te herkennen. En als laatste wordt een toepassingssoftware gebruikt, die het gewenste programma uitvoert.

Bij Schüco is het op die manier mogelijk om met behulp van de videoconferentietechniek AR te gebruiken met elke Schüco Partner, op elke Schüco locatie en zelfs in combinatie met de streaming- en Live Chat-technologie! Indien u Augmented Reality wilt gebruiken, of indien u vragen over het onderwerp heeft, dient u zich te wenden tot de afdeling marketing/videocommunicatie; de heer Ralf Hauser, rhauser@schueco.com, +49 521 783 7698

Uit dit compendium

Aanvullende documentatie

Ruimtelijke oplossing
BlueJeans
Video Live Chat
Streaming en recording