1. Yatırımcılar
  2. Sürdürülebilirlik
  3. Yönetim politikası

Schüco yönetim politikası

Sorumluluktan doğan kalite

Etkin bir kalite, çevre, enerji ve ayrıca çalışma güvenliği yönetimi, Schüco yönetim politikasının önemli bir unsurudur. Bu arada ürünlerin ve ham maddelerin tedariğinden geliştirme, üretim, pazarlama, satış ve lojistiğe ve imha işlemine kadar tüm önemli yaklaşımları inceliyoruz.

Bu unsurların hedefi, tüm ürünler ve servis hizmetleri ile birlikte tüm alanlarda ve süreçlerde en yüksek standartları sağlar. Bu, sadece hataları önlemeye değil, aynı zamanda tüm ürünlerde ve süreçlerde sürekli bir iyileştirme sağlamaya yarar.

Schüco International KG, yönetim sistemi çerçevesinde uluslar arası kalite standartları DIN EN ISO 9001, çevre koruması DIN EN ISO 14001, enerji yönetimi DIN EN ISO 50001 taleplerine ve ayrıca iş güvenliğinin yasal yönetmeliklerine dayanmaktadır.

Bu sırada ilgili ulusal, yasal ve düzen politikası ile ilgili hükümler minimum gereksinimler olarak anlaşılır. Schüco grubunun tamamında güvenlik, sağlık ve çevre koruması ile ilgili bir ölçü aranmaktadır.

Odak noktası insan

Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığı ve güvenliği ve ayrıca halka karşı sosyal sorumluluk, şirket hedeflerimizin bir parçasıdır ve şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Schüco, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın, çalışanlarımızın ve ayrıca çevrenin iyiliğini sağlamak için tüm çalışanları; yasalara, standartlara ve yönetmeliklere ait talepleri yerine getirmekle yükümlü kılmıştır. Bu sırada deneyimler, sorumluluk bilinci ve ayrıca temel yaklaşımlarımızın günlük uygulaması, çalışanlarımızın ve sözleşme ortaklarımızın faaliyetlerinin temelini oluşturmaktadır.

İnançtan gelen ilerleme

Schüco, ürünlerin ve hizmetlerin kalitesini arttırmak için tedarikçileri ile yakın iş birliği içerisinde sürekli olarak sistemleri, iş akışlarını ve süreçleri iyileştirir. Müşterilerimizin taleplerini kapsamlı olarak yerine getirmek ve beklentilerini aşmak istiyoruz. Uygulama kapsamı ve etki derecesi düzenli olarak kontrol edilen Schüco yönetim sistemi, taleplere uygun sürekli bir geliştirme sağlar. Tüm çalışanlar, sistem verimliliği için yenilikler başlatmak ve desteklemek için şirket yönetimi tarafından görevlendirilmiştir.

Sürdürülebilirliği yaşamak

Çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve mevcut enerji kaynaklarının verimli kullanımı, şirket politikasının önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

Schüco bunun için ürünleri ile, enerjiyi verimli kullanıma katkıda bulunan sürdürülebilir bina donanımna yönelik sistem çözümleri sunar. Bu, enerji ihtiyacının azaltılması ve / veya daha iyi bir enerji kullanımı ile gerçekleşebilir. Çevre koruması ve güvenlik, ekonomik başarı ve sosyal faaliyet, Schüco için aynı değerdedir.

Schüco International KG'nin şirket yönetimi, amaçlanan hedeflere ulaşmak için gerekli ihtiyaçların kullanıma sunulduğunu garanti eder. Burada belirtilen temel yaklaşımların tanımlanması, uygulanması ve tasarlanmasından sorumludur ve bunları sürekli olarak kontrol eder ve günceller.