1. Yatırımcılar
  2. Sürdürülebilirlik
  3. Sertifikalar
  4. ISO 14001

ISO 14001

Schüco çevre yönetim sistemi başarılı bir şekilde sertifikalandırılmıştır

Yönetim sistemlerinin sertifikalandırılmasına yönelik Alman kuruluşu (DQS), 2013 Aralık ayında Bielefeld'deki şirket merkezinde Schüco International KG'nin çevre yönetimi sistemini uluslararası çevre yönetimi standardı ISO 14001 uyarınca sertifikalandırmıştır.

DQS sertifikalı bir çevre yönetim sistemi şirketten, bir yandan yasal çevre taleplerini yerine getirmeyi, diğer taraftan şirketteki gönüllü çevre hedeflerini belirlemeyi ve takip etmeyi talep eder. Schüco'nun hedefi, sadece dahili iş süreçlerini çevre etkileri bakımından optimize etmek değildir. Schüco ürünleri ve süreçleri, müşterileri ve tedarikçileri de enerji kaynaklarını verimli kullanımda destekler. Şirket bunun için tedarikçileri ile yakın iş birliği içerisinde sürekli olarak sistemleri ve iş akışlarını iyileştirir.

Das DQS sertifikası uluslar arası pazarda işlevsel bir kalite ve çevre yönetimi sistemi için herkes tarafından tanınan bir kanıt oluşturur. Böylece, örneğin bina sertifikalandırma sistemi BREEAM, kullanılan yapı ürünleri için sertifikalandırılmış bir çevre yönetimi talep eder. Schüco, DQS sertifikası ile henüz ürünlerinin geliştirme aşamasında önemli tüm çevre taleplerinin dikkate alındığını ve bunun haricinde uygulamaya konulduğunu kanıtlar.

Schüco'nun çevre hedefleri; müşterilerin, çalışanların ve çevrenin korunması için kaynak tüketiminin ve emisyonların azaltılmasını öngörür. Somut olarak Bielefeld'de söz konusu olan hava ve gürültü emisyonları, sulara iletim, zemin zorlaması, oluşan çöp ve ayrıca ham madde tüketimidir.

DQS certificate ISO 14001 English (pdf, 769 KB)

Bu bölümden

Okumaya devam etmek için

CO2 azaltımına yönelik önlemler

CO2 bilançosu