1. Yatırımcılar
  2. Sürdürülebilirlik
  3. Sertifikalar
  4. CO2 bilançosu

CO2 bilançosu

CO2 azaltımına yönelik önlemler

Schüco, gelecekte sera gazlarının emisyonunu azaltmak için çok çeşitli önlemler almıştır. Bunun için konuma göre bina izleme sistemi devreye alınmış, Bielefeld şirket merkezindeki kalorifer büyük oranda emisyonu düşük merkezi ısıtmaya dönüştürülmüş ve nakliye lojistiğinin optimize edilmesi için yeni, bütünsel bir sistem yönetimi devreye alınmıştır.

Schüco ayrıca 1.1.2012 tarihinden beri Almanya'nın her tarafında yeşil elektrik kullanmaktadır. Sadece bununla bile 2012 yılında elektriğe bağlı emisyonların, şimdiye kadar olan değerin % 15'ine düşürülmesi sağlanmıştır. Bundan böyle adım adım daha fazla önlemler alınmaya devam edilecektir. Bunlar, kağıt tüketimini ve basılı belgeleri ve ayrıca iş seyahatleri için genel şartları kapsamaktadır. Buna, ilgili yönetmelikler, bilgiler ve bilgilendirme kampanyaları da dahildir. Bu sırada odak noktasında, günlük iş hayatındaki bilinçli eylemleriyle ve CO2 emisyonlarını önemli ölçüde düşürmek için alınan çevre dostu önlemleri uygulama konusundaki katılımları ile Schüco çalışanları bulunmaktadır.

Carbon Footprint belirlemesi

Doğrulama işlemi

Schüco Carbon Footprint'in belirlenmesi için CO2 emisyonları, tüm binaların üretimi, aydınlatması, soğutması ve ısıtması, nakliye lojistiği, iş seyahatleri, işe gidiş yolu ve ayrıca kağıt ve basılı belgeler için gerekli enerji tüketimi baz alınarak tespit edilmiştir. Toplanmış tüm veriler TÜV NORD CERT tarafından kontrol edilmiştir ve CO2 ayak izinin hesaplanması için standart TN-CC 020: 2011-08 kullanılmıştır.

TÜV (pdf, 116 KB)sertifikasını indir (pdf, 116 KB)

Sonuçlar 2011

Schüco, ilk CO2 bilançosu ile CO2 emisyonlarının sürdürülebilir azaltımı ve iyileştirilmiş çevre ve enerji yönetimi için temel oluşturur. 2011 yılında Almanya’daki şirket ve üretim süreçleri sonucunda oluşan iklim ve ilgili sera gazları dikkate alınmıştır. CO2'e eş değer olarak hesaplandığında, bu yaklaşık 74.000 tondu. En büyük payı, % 50’nin üzerindeki bir oran ile üretim dahil olmak üzere binaların enerji tüketimi oluşturmaktadır. Bunu nakliye hizmetleri, iş yerine gidiş geliş, iş seyahatleri ve ayrıca kağıt ve basılı belgeler izlemektedir

Sonuçlar 2012

Schüco, TÜV Nord CERT tarafından Almanya'daki kendi yerlerini ikinci kez CO2 bilançosu bakımından kontrol ettirdi: 2011 yılında doğrulanan CO2 'e eş değer miktar 74.292 ton iken, 2012 yılı için CO2 'e eş değer sadece 46.040 ton belirlenebilmiştir. Enerji tüketimindeki en büyük payı, % 40 ile nakliye hizmetleri, % 23 ile bina, % 16 ile işe gidiş geliş, %15 ile iş seyahatleri ve % 6 ile kağıt ve basılı belgeler oluşturmaktadır.

Schüco, 2011 yılı ile karşılaştırıldığında CO2 ayak izini üçte birinden fazla bir oranda azaltabilmiştir. Bunu, her şeyden önce yeşil enerjiye geçiş ile sağlamıştır.

Bu bölümden

Okumaya devam etmek için

Schüco çevre yönetim sistemi başarılı bir şekilde sertifikalandırılmıştır

ISO 14001