1. Yatırımcılar
  2. Sürdürülebilirlik
  3. Değer odaklı bakış açısı
  4. Schüco ve Partnerleri için

360° Sürdürülebilirlik

Schüco ve Partner'leri için

Schüco 360°‘lik sürdürülebilirlik yaklaşımı ile kaynakları koruyan, ekonomik ve geleceğe yönelik binalar için sistemler sunmaktadır. Amaç, insani ve sağlığı koruyucu iş ve yaşam alanlarını mümkün kılmak, enerji tüketimini azaltmak ve kaynakları korumaktır. Bu, üretimden kullanıma ve yeniden işlemeye kadar bir ürünün tüm yaşam döngüsüne bağlıdır. Schüco tüm bu bakış açılarını göz önünde bulundurur. İnsanlar, hayatlarının büyük bir kısmını binaların içerisinde geçirirler. Bu nedenle, bina teknolojilerinin tasarım, konfor ve güvenlik konusunda en üst seviyedeki talepleri yerine getirmesi büyük önem taşır. Binalar aynı zamanda, enerji verimliliği ile CO2 emisyonlarının azaltılmasına ve bu sayede doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunurlar. Schüco, yüksek ısı yalıtım performansı ve çalışma sıcaklıkları ile havalandırma döngülerinin optimize edilmiş otomatik ayarı ile enerji ihtiyacını azaltmayı sağlayan, bina ile ilgili otomatik sistem çözümleri sunar.

Ayrıca bina, yapıya entegre edilmiş fotovoltaikin (BIPV) dahil edilmesiyle kendi kendine enerji üretebilir ve fosil yakıtların tüketimini ve ilgili emisyonları azaltarak iklim korumasını destekler. Tüm bu elemanların etkileşimi, insana yüksek bir konfor sunan binaları mümkün kılar. Schüco sistemlerinin üretimi sırasında, sadece uzun ömürlülüğü ve geri dönüşümü garanti eden malzemeler kullanılmaktadır. Schüco, odağı insan olan ve doğa ile uyumlu teknolojiler yaratır.