1. Yatırımcılar
  2. Sürdürülebilirlik
  3. Değer odaklı bakış açısı
  4. Örnek konseptler

Örnek konseptler

Alüminyum geri dönüşümü

A/U/F'nin (Pencere ve cephe inşasında alüminyum ve çevre) hedefi, malzemenin yeniden değerlendirilmesi amacıyla alüminyum pencereler ve cephelerin sökülmüş yapı elemanları/yapı profilleri için imha ve hazırlık işleminin sürdürülebilir teşviki. Schüco'nun da dahil olduğu A/U/F üyeleri, Almanya'da sistem evleri, üreticiler, uygulamacılar ve tedarikçilerdir. A/U/F, neredeyse % 100'ü tekrar kullanılabilen, görevini tamamlamış alüminyum pencere profillerinin sorumluluk bilinci içerisinde geri dönüşümü ile ilgilenmektedir. Eski profiller, geri dönüşüm için parçalanır, temizlenir ve eritilir. Avantaj: Eski alüminyumun hazırlanması, birincil alüminyumun üretimi için gerekli olan enerji miktarının sadece yaklaşık % 5'ine ihtiyaç duyar. Bu, bu işlemin yüksek ekonomikliği için de geçerlidir. Böylece alüminyum sistemlerin sürdürülebilirliği, diğer malzemelerle karşılaştırılabilir. Rakamlar kendi adına konuşuyor: 1888 yılından beri üretilen alüminyumun % 75'i bugün hala kullanılmaktadır. Hazırlanan alüminyumun kalitesi, çıkış malzemesinin ile kıyaslandığında hiçbir şekilde farklı değildir ve herhangi bir kısıtlama olmadan yeni profiller için kullanılabilir.

PVC-U geri dönüşümü - Rewindo

Rewindo, şu ana kadarki FREI ve VEKA çevre Umwelttechnik GmbH'nın eski pencere toplama sistemlerinden lider Alman PVC-U profil üreticilerinden oluşan bir birliktir. Rewindo'nun hedefi, sökülen PVC-U pencerelerin, kapıların ve kepenklerin ham madde döngüsüne geri döndürülmesini arttırmak ve teşvik etmektir. Rewindo, PVC yapı ürünlerinin yeniden değerlendirilmesie yönelik bir servis partneridir. Üyelerini, dokümantasyon malzemesi, ihtiyaca uygun toplama kutularının hazır durumda tutulması ve yeniden değerlendirme belgesinin düzenlenmesi gibi tüm geri dönüşüm sorularında desteklemektedir. Yani Rewindo'nun görevi, bilgilendirmek, motive etmek ve organize etmektir. PVC-U öğelerinin düşüncesizce atılması mantıklı değil.

İlave olarak 2005 yılından beri yerel çöp teknik talimatı (TA) veya depolama yönetmeliği direktifleri geçerlidir. Buna göre işlem görmemiş çöpler artık depolanmayacaktır.

Bu nedenle eski PVC-u pencereleri yeniden değerlendirilmelidir. Çünkü eski PVC-U ürünlerinin “yenisiyle değiştirilmesi” ve bunların yeni bir ürün yaşam döngüsüne kazandırılması için ham maddeye dönüştürülebilmesi çok önemli ekolojik bir artıdır. PVC geri dönüşümü, kaynakları korumanın yanı sıra ayrıca pazarı haraketlendirme anlamına da gelir. Çünkü dönüştürme sürecinin sonunda, yeni malzeme ile aynı olan neredeyse türlerinden tekrar arınmış PVC bulunur. Avantaj: Geri dönüştürülmüş malzemeden profiller, yeni profiller ile aynı fiziksel özelliklere sahiptir. Ancak yeni profiller ile karşılaştırıldığında, geri dönüşüm profillerinin üretiminde önemli miktarda CO2 tasarrufu sağlanmaktadır.

Rewindo'nun bu görevi üstlenmesinin işe yaradığını, 2012 yılına ait ticari rakamlar göstermektedir. Eski pencerelerden, kapılardan ve kepenklerden 22.000 tondan fazla yeniden dönüştürülen granül elde edilmiştir. Bu yaklaşık 1,2 milyon eski pencereye karşılık gelmektedir.

Çelik - sürdürülebilirliği kanıtlanmış

İnşaat sektöründe sürdürülebilirlik, binaları; ekolojik, ekonomik ve fonksiyonel açıdan geleceğe uygun şekilde planlamak, inşa etmek ve işletmek anlamına gelir. Schüco çelk sistemleri Jansen'in dünya çapındaki Partner'leri ile birlikte hedefi, bu sırada kaynakları korumak ve kullanmak ve ayrıca enerji tasarruf etmek ve kazanmaktır. Bu nedenle çelik sektörü VFF'te (Pencere ve cephe birliği) EPD'ler (Çevresel ürün beyanı) devreye almışitır. Bunlar, ham maddenin hem bina kabuğunda hem de iç mekandaki sürdürülebilirliğini belirgin bir şekilde kanıtlamıştır. Artık planlamacılarımıza, mimarlarımıza ve alüminyum üreticilerimize pencere, kapı ve cepheler için bu EPD'ler kullanıma sunulmuştur. Bunlar, gün geçtikçe daha sık talep edilen bina sertifikalandırmaları için, örneğin DGNB ve BREEAM gibi ilgili ulusal standartlar uyarınca temel oluşturur.

  • ISO 14025 ve EN 15804 (Çevresel ürün beyanı) uyarınca EPD dokümanlarının kolayca uygulanması
  • Çelik profil sistemlerinden yapılan pencerler, kapılar ve cepheler için bina sertifikalandırmalarında planlama güvenliği.
  • Neredeyse tüm Avrupa ülkelerinde ve uluslar arası kullanım
  • Çelik sektörüne ait güvenli ortalama değerlere sahip bağımsız beyan (Tip III)
  • İç ve dış alanlardaki çelik elemanların kullanım için uygundur
  • Komple çelik nesnelerin bütünsel olarak incelenmesi