1. Yatırımcılar
  2. Sürdürülebilirlik
  3. Değer odaklı bakış açısı
  4. ÇSS

Sık sorulan sorular

1. Sürdürülebilirlik nasıl tanımlanmıştır, daha fazla bilgi nereden edinilebilir?

Ulaştırma, imar ve şehir federal bakanlığının web sitesinde sürdürülebilir yapı inşası konusuna iyi bir giriş sunulmaktadır:
http://www.nachhaltigesbauen.de/nachhaltiges-bauen/informationsportal-nachhaltiges-bauen.html
Burada sürdürülebilirliğin üç direği olan ekoloji, ekonomi ve sosyal/kültürel bakış açısı, binalar ile etkileşim içerisinde ayrıntılı ve anlaşılır şekilde anlatılmaktadır.

2. Binalar için farklı sertifikalandırma sistemleri mevcut mudur?

Dünya çapında çok sayıda sertifikalandırma sistemleri mevcuttur. Birçoğu bölgesel olarak kullanıma sunulmuştur ve çeşitli girişimlerden geliştirilmiştir. LEED, BREEAM ve DGNB uluslararası kullanımdadır ve pazar lideridir. Ulusal Fransız pazarında lider HQE'dir.

Bu üç büyük sistem farklı esas noktalara sahiptir. Şu an için bir yakınlaşma beklentisi yoktur. Mimarlar, planlamacılar ve üreticiler yapı planlamasında ve uygulamasında ilgili talepleri dikkate almakla yükümlüdür. Son olarak inşaat sahibi, binası için uygun olan sertifikalandırma sistemini seçer.

3. Sertifikalı binalarda cephe ve pencereler için hangi talepler dikkate alınmalıdır?
Tüm sistemlerde yüksek enerji verimliliği olumlu etki sağlıyor. Ayrıca sistemler, taleplerini kriterler ile belirlemiştir. Ardından bina belgeleyicileri ve planlamacılar binaya özgü talepleri performans tanımlarına uygular. Bu süreç bina konseptine ve ulaşılması gereken kalite seviyesine bağlı olduğu için detaylı veriler mümkün değildir. Deneyimler, Schüco Sistemlerinin sertifikalandırma binalarında kullanım için son derece uygun olduğunu göstermektedir.

4. Özel dokümantasyonlar gerekli midir?
Gün geçtikçe ürünlerin çevre etkilerine yönelik ilave evraklara ihtiyaç duyulmaktadır. Schüco bunun için Alüminyum Sistemlerine yönelik SchüCal için uygun EPD'leri (Environmental Product Declarations) ve PVC-U için sektöre özgü örnek EPD'leri kullanıma sunar. LEED'e özel olarak bölgesellik ve geri dönüşüm payına yönelik bilgiler sorgulanmaktadır.

5. Alüminyum, PVC-U ve ahşap gibi pencere malzemeleri sürdürülebilirlik açısından nasıl değerlendirilmelidir?
Bir cephenin kullanım aşamasının sonunda söküm ve geri dönüşüm çok önemlidir. Ahşap, prensip olarak yenilenebilir, ahşap pencere çerçeveleri söküm işleminden sonra yakılır veya depolanır. Eski PVC pencereler uzun süredir Rewindo kuruluşu tarafından yeniden değerlendiriliiyor ve tekrar pencere profili olarak kullanııyor. Alüminyum pencereler ve cepheler için 2011 yılında Almanya'daki sertifikalı geri dönüşüm firmaları tarafından A/U/F çatısı altında güçlü bir geri dönüşüm örgütü kuruldu. Böylece kullanılmış alüminyumdan tekrar yüksek kalitede profiller üretilir, hem de defalarca ve yüksek enerji verimliliği ile. Geri dönüşümlü alüminyum, dayanıklılığını ve özelliklerini kaybetmeden defalarca geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanılabilir, gelecek nesiller için bir malzeme, kalite ve enerji deposu oluşturur. Bu üç ham madde pencereler için ekolojik olarak tutar bakımından neredeyse eş değerdir. PVC-U Pencere Sistemleri ekonomik, Alüminyum Sistemler işlevsel ve tasarımsal avantajlar sunar.