1. Yatırımcılar
  2. Sürdürülebilirlik
  3. Değer odaklı bakış açısı
  4. Bina sertifikasyonu

Bina sertifikalandırması

Son günlerin trendi sertifikalı binalar

Merkezi yerlerdeki yüksek kaliteli ofis binaları bugün ekonomik değerlendirmeler nedeniyle sürdürülebilir planlanmaktadır, inşa edilmektedir ve sertifikalandırılmaktadır. Değerlendirmenin temelini ekonomik, ekolojik, sosyo kültürel yaklaşımlar ve ayrıca teknik nitelikler ve süreç kalitesi oluşturmaktadır. Hedef, mevcut ham maddelerin kullanımını kullanıcı odaklı, uzun ömürlü ve geri dönüşüm yeteneğine sahip yapı tarzı ile garanti altına almak ve böylece kaynakları, çevreyi korumak ve oturanların sağlığını teşvik etmektir. Bir yapının belgelendirilmesini sağlamak için bina kabuğu ve cephenin bütünsel planlamasına yönelik gelişmiş sistemler gereklidir. Schüco ürünleri Drees & Sommer tarafından bu amaçla uygunluk bakımından test edilmiştir. Belgelendirme sistemlerinin gereksinimlerini tam olarak karşılar. Schüco ürün doğrulamaları, Schüco ürünlerinin bina belgelendirmesi için uygun olduğunu onaylar.

Dayanıklı malzemeler, düşük bakım maliyeti ve az sayıda değiştirilebilir aşınmış parçalar, Schüco sistemlerinin uzun ömürlülüğünü sağlar ve böylece bir sertifikalandırma için ekonomik ön koşulları garanti eder. Schüco sistemleri; enerji verimliliği, mükemmel geri dönüştürülebilirliği ve kullanım kolaylığı ile rağbet görmektedir. Tüm iklim bölgelerindeki bireysel ihtiyaçları karşılamakla kalmaz, aynı zamanda fotovoltaik elemanlarla donatılmış olarak enerji bile kazanabilir.

Schüco ayrıca gün ışığı beslemesini, havalandırmayı ve gölgelendirmeyi optimize eden ve böylece bir bina sertifikalandırmasını dikkate alan sosyokültürel yaklaşımları ve kullanıcıların konforunu yükselten sistemler sunar. Schüco, onlarca yıldır kendi testleri ile DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) tarafından onaylanmış ve sistemlerin teknik kalitesini garanti eden sürekli gelişen teknoloji ve test merkezinde tüm ürün geliştirmelerine refakat eder. Schüco'nun 360° sürdürülebilirlik yaklaşımı, planlamadan üretime, montaja ve kullanımdan kapalı ham madde döngüsü içerisinde geri dönüşüm ile birlikte sökme işlemine kadar bir ürünün tüm yaşam döngüsünü kapsar.

En önemli sertifikalara genel bakış

BREEAM:Building Research Establishment Environmental Assessment Method. İngiliz sürdürülebilirlik sertifikası 1990 yılında geliştirilmiştir (2008'de değiştirilmiştir) ve sürdürülebilir inşa alanında en eski test belgesi olarak kabul edilir.

DGNB: Sürdürülebilir yapı inşası için Alman kuruluşu. Ekoloji, ekonomi, sosyokültürel ve fonksiyonel yaklaşımlar, teknoloji, süreç işlemleri ve konum alanlarındaki birçok sürdürülebilirlik kriterlerinin yerine getirilmesi sertifikalandırılır. Standartların kriterleri yerine getirildiğinde DGNB tarafından bronz, gümüş veya altın DGNB sertifikası verilir. Ayrıca planlama aşamasında ön sertifikalandırma imkanı mevcuttur.

DGNB Navigator: DGNB Navigator, kapsamlı bir online veri bankasıdır. Mimarlar, planlamacılar, inşaat sahipleri ve inşaate iştirak eden herkes burada yapı ürünleri ve tanımlama değerleri hakkında ayrıntılı bilgileri bulabilirler. Örneğin çevre etkileri, yaşam döngüsü maliyetleri, enerji ihtiyacı ve ayarlanan ürünlerin emisyon tutumu ile ilgili veriler hakkında ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz. Schüco Sistemleri de Navigator'da temsil edilmektedir.

LEED: Leadership in Energy and Environmental Design (Enerji ve çevresel tasarımda liderlik). U.S. Green Building Council tarafından geliştirilmiş, ekolojik yapı inşası için sınıflandırma sistemi.

Uzun vadeli bakış açısı ile danışmanlık ve planlama - Alüminyum Pencereler için EPD

Bütün sistemlerde çevresel ürünler beyanları (Environmental Product Declarations, EPDs) 360° sürdürülebilirlik için önemlidir. Alüminyum Sistemler için oluşturulmaları, Schüco'da SchüCal hesaplama yazılımına entegre edilmiştir. Sistemlerin sağladığı düşük enerji tüketimi ve köpüklerde, contalarda kullanılan yenilenebilir ham maddeler geri kalanını yapar. Yeni yapı malzemeleri yönetmeliği, yapı malzemelerindeki, artık sadece EPD'ler ile belgelenebilecek sürdürülebilirliği zorunlu kılacaktır. Konstrüksiyon ve hesaplamada entegre yaklaşım sayesinde ihalelerde planlama ve maliyet güvenilirliği sağlanır.

Plastik pencereler için birleşik EPD'ler

PVC-U pencereler için, 70 mm'lik montaj derinliğine sahip PVC sistemleri için geçerli olan birleşik EPD'ler mevcuttur. ISO 14025 ve DIN EN 15804 uyarınca ≥ 80 mm'lik sistemler için üretimden kısa bir süre öncesi için diğer bir "Ortalama EPD" mevcuttur. Bu EPD'ler için Avrupa düzeyinde bir EPPA-çalışma grubunda Schüco’nun katılımı ile pvc pencereler için özel veri tabanı belirlendi, oluşturuldu ve değerlendirildi. Burada, PVC-U pencerelerin toplam ömrü boyunca potansiyel çevre etkileri; üretim, kullanım ve End of Life aşamasına göre yüzdesel olarak gösterilmektedir. Schüco, 70 mm'lik Schüco CT 70 AS ve Schüco CT 70 MD sistemleri bu birleşik EPD temel alınarak DGNB-Navigator'da temsil edilmektedir (www.dgnb-navigator.de). Burada, daha fazla bilgi edinilebilir.