Čo hľadáte?

Cradle to Cradle®

Udržateľnosť od samého počiatku

Stavať znamená predvídať mnoho rokov dopredu. Budovy, ktoré projektujeme v súčasnosti, určujú, ako budú žiť a pracovať budúce generácie. Cradle to Cradle je preto neoddeliteľnou súčasťou nášho konceptu 360°- udržateľnosti. Nehnuteľnosti, ktoré sú založené na princípe „Cradle to Cradle“ (voľne od zrodenia po zrodenie), spĺňajú už dnes štandardy budúcnosti – a slúžia súčasne ako zásobárne drahocenných materiálov.

Filozofia Cradle to Cradle je základom vývoja všetkých produktov značky Schüco. Doterajších 43 strieborných certifikovaných systémov stavia Schüco do čela tých, ktorí realizujú svoje stavebné zámery na princípe C2C. Všetky tieto systémy Schüco s certifikáciou C2C sú štandardne k dispozícii bez príplatku a už dnes spĺňajú všetky štandardy zajtrajška. Všetky nehnuteľnosti postavené na princípe C2C sú preto progresívnejšie a ekonomickejšie, než bežné budovy.

„Pokiaľ chceme pozitívne ovplyvniť budúcnosť našej planéty, musíme prehodnotiť taktiež udržateľnosť. Cradle to Cradle nahrádza filozofiu ‚menej škoď‘ filozofiou ‚viac úžitku‘. C2C sa zameriava na výrobu inteligentných produktov, ktoré môžu bez straty hodnoty nekonečne cirkulovať v technickom kolobehu.

Stavebné odvetvie môže v rámci tejto novej zmeny paradigmy hrať veľmi dôležitou úlohu. Okolo 50 percent celosvetovej spotreby materiálu pripadá sektoru výstavby budov. Túto skutočnosť by sme mali uchopiť ako šancu pre inovácie a vývoj produktov, ktoré je možné kompletne recyklovať.”


Prof. Dr. Michael Braungart, spoluzakladateľ dizajnového konceptu Cradle to Cradle

Revolučný koncept

Príroda bola kmotrom priekopníckeho dizajnového konceptu, ktorý vytvorili dvaja vedci, Prof. Dr. Michael Braungart a William McDonough: filozofia C2C považuje všetky materiály za živiny v uzavretých biologických alebo technických cykloch. Tento prístup ďaleko presahuje bežné predstavy o recyklácii, pretože materiály si zachovávajú svoju kvalitu a nevzniká žiadny odpad.

Produkty a výrobní procesy Cradle-to-Cradle vyžadujú radikálne nový prístup a komplexné pokrokové plánovanie – od výroby zo základnej suroviny cez fázu používania produktu až po jeho demontáž, spracovanie a opätovné použitie ako základnej suroviny. Základným predpokladom pritom je, aby všetky materiály preukázateľne neobsahovali žiadne škodlivé látky a ich výroba prebiehala s využitím obnoviteľných energií, vďaka čomu budú neškodné jak pre človeka, tak aj pre životné prostredie.

Cradle to Cradle Certified is a registered trademark of the Cradle to Cradle Products Innovation Institute.
Cradle to Cradle Certified© is a registered trademark of the Cradle to Cradle Products Innovation Institute.
cycles_c2c

V koncepte Cradle to Cradle hrajú cykly ústrednú úlohu. Existuje biologický cyklus pre spotrebný tovar a technický cyklus pre tovar dlhodobej spotreby. Spotrebný tovar je počas svojho životného cyklu vystavený neustálemu opotrebovaniu, a preto by mal byť aj 100% biologicky odbúrateľný. Biologicky odbúrateľný plast použitý ako východiskový materiál pre produkt nepredstavuje žiadne riziko pre životné prostredie – cirkuluje ako živina v nepretržitom biologickom cykle. Naproti tomu tovar dlhodobej spotreby nie je vystavený žiadnemu takémuto opotrebovaniu, a to vrátane mnohých produktov Schüco. Navyše, veľa požadovaných surovín je na Zemi dostupných len v obmedzenom množstve a ich kvalita musí byť preto trvalo vysoká, aby sa mohli vrátiť späť do technického cyklu bez straty kvality.

Zdravotná nezávadnosť materiálu

Na prvom mieste je zdravie a bezpečnosť človeka a prírody. Výrobcovia by preto mali zisťovať obsah látok a toxikologicky ich vyhodnocovať, dodržiavať hraničné hodnoty, nepoužívať zakázané látky a nahrádzať problematické látky nezávadnými.

Kolobeh materiálu

Výrobcovia sú povinní vyrábať produkty s vysokým potenciálom opätovného použitia. Tieto produkty musia byť schopné dobrej recyklácie, obsahovať veľký podiel druhotných surovín pre implementáciu do recyklačných procesov.

Obnoviteľná energia

Cieľom je využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Za týmto účelom by výrobcovia mali zaznamenávať emisie skleníkových plynov, na produkciu používať obnoviteľné energie a emisie spôsobené spotrebou energií kompenzovať príslušnými certifikátmi.

Vodné hospodárstvo

Je dôležité svedomito nakladať s vodnými zdrojmi. Predpokladom je stratégiu zodpovedného vodného hospodárstva, vykonávania vodných auditov a odstránenie problémov so zásobovaním a kvalitou vody.

Sociálna zodpovednosť

Mala by sa rešpektovať ľudská dôstojnosť a integrita prírodných systémov. Na tento účel je potrebné vykonať interné audity alebo audity tretích strán, napraviť sociálne problémy v dodávateľskom reťazci a implementovať stratégie pozitívneho vplyvu.

Schüco Systems with Cradle to Cradle Certifications

Schüco Systems with Silver Certification

Schüco Systems with Silver Certification

46 Schüco systems have C2C Silver certification: 29 window systems, seven mullion/transom systems, seven door systems and three sun shading systems. You can download the certificate and our product sheet (pdf, 837,4 KB) here.


Windows

Façades

Doors

Sun Shading

Products

AWS 50 NI

FWS 35 PD.HI

AD UP 75

ALB large louvre blades passive

AWS 57 RO

FWS 50.SI

AD UP 75 BL

ALB C-/Z-louvre blades

AWS 65

FWS 50 S.SI

AD UP 90

CSB (Concealed Shaped Blind)

AWS 65 RL

FWS 50 SG.SI

AD UP 90.SI

AWS 65 SL

FWS 60.SI

ADS 70 HD

AWS 65 MC

FWS 60 SG.SI

ADS 75 HD.HI

AWS 65 BS

AF UDC 80

ADS 90 FR 30

AWS 65 WF

AWS 70.HI

AWS 70 RL.HI

AWS 70 SL.HI

AWS 70 ST.HI

AWS 70 BS.HI

AWS 70 WF.HI

AWS 75.SI+

AWS 75 RL.SI+

AWS 75 BS.HI+

AWS 75 BS.SI+

AWS 75 WF.SI+

AWS 90.SI+

AWS 90 BS.SI+

AWS 120 CC.SI

AWS 65 VV

AWS 70 VV.HI

AWS 75 VV.SI+

AWS 90 VV.SI+

AWS 90.SI UZD

AWS 75 SI+ RAG

AWS 65 NL


Schüco Systems with Bronze Certification

Schüco Systems with Bronze Certification

Nine Schüco systems have C2C Bronze certification. These are two window systems, three façade systems, three sliding systems and one door system. You can download the certifiation and our product sheet (pdf, 739,0 KB) here,

Windows

Façades

Sliding Systems

Doors

Products

AWS 114.SI

FWS 60 CV

ASS 77 PD.HI manual      

ADS 90 FR 90

AWS 114 SG.SI

AF UDC 80.HI

ASE 60

AF UDC 80.SI

ASE 80.HI

“Since the beginning of the century, we have been concentrating on the issue of what architectural solutions for sustainable buildings might look like. Our considerations have since stretched far beyond the original core issue of energy efficiency: the increasing scarcity of resources requires a holistic consideration of buildings in their lifecycle.

In 2008, the DGNB (German Sustainable Building Council) developed its certification standard, and with it the most comprehensive system yet for sustainable building in the context of ecological and socio-cultural aspects. We have been working actively and formatively with the product advisory board ever since it was founded. In this way, we have been focusing on the responsible treatment of resources from an early stage. A core idea in this regard is the closed-loop circulation of construction products.

The Cradle to Cradle design concept combines these principles in one system. For us it was therefore a logical step to apply the C2C standard to our modular window and façade systems and design them to be adaptable and recyclable.”

Professor Winfried Heusler, Senior Vice President, Schüco International KG

Sustainable planning made simple

Every building is unique. Architects and planners therefore need solutions that allow them to plan and configure their building projects in a flexible way. The Schüco modular system is the ideal basis for creating individual combinations of window, door and façade systems – and keeping full control of costs and quality in the process.

Schüco achieved Bronze C2C certification for its modular system back in 2016. This means that certified articles can be used to put together entire production line with the C2C Bronze standard. The C2C modular system had Silver certification since 2018. 46 systems are now certified to the high C2C Silver standard.

SchüCal: Design software SchüCal introduces the modular system to modern planning practice, allowing individual window, door and façade combinations to obtain C2C verification. SchüCal also quickly checks all Silver-certified Schüco systems to see whether there is a C2C-compliant configuration. At the touch of a button, it generates environmental product declarations, U value calculations and CE Declarations of Performance. This gives façade developers and architects complete design freedom and reliability for planning a sustainable building envelope.


Building Certification: C2C-certified products are viewed positively by the LEED and DGNB (German Sustainable Building Council) building certification systems. Moreover, the certification can be used as a supporting document in many other green building standards. Schüco supports architects, investors and fabricators with detailed documentation on the current certificates.

The first buildings

The first C2C-inspired building in Germany is the RAG headquarters on the UNESCO World Heritage site of the Zollverein coal mine in Essen. It is fitted with the Schüco AWS 75.SI+ aluminium window system with Silver certification. The individual window units are designed so that they can be fully recycled if the building is demolished or converted, making a zero-waste façade a reality.


© Jens Kirchner 

UDRŽATEĽNOSŤ

Prospekty na stiahnutie

Fassade

Zistite viac o opatreniach trvalej udržateľnosti, ktorými sa spoločnosť Schüco zaväzuje riešiť globálne výzvy našej doby.

Cradle to Cradle
Dashboard
Zatvoriť