Čo hľadáte?

360° kruh trvalej udržateľnosti

Lifecycle costs and conservation of resources

THE BUILDING ENVELOPE AND LIFECYCLE COSTS

The building envelope often accounts for a large proportion of the lifecycle costs. Although there are relatively high acquisition costs for aluminium windows and façades or ventilation systems at the start of the lifecycle, the calculation for buildings is a completely different story when lower energy consumption, reduced maintenance requirements and the monetary use of recycled material when the building is taken down and recycled many decades later are all factored into the equation.

This way of viewing the cycle also needs to include in the calculation comfort in the workplace and the high level of productivity for employees in work areas with optimum ventilation, in order to establish crucial decision-making criteria. This includes the work Schüco carries out with the WWF (World Wildlife Fund) and the ASI (Aluminium Stewardship Initiative), in order to scrutinise the entire aluminium supply chain according to ecological and social criteria. Schüco supports these value-oriented perspectives for modern buildings with its comprehensive concept of 360° sustainability.

360° APPROACH, CONSERVATION OF RESOURCES AND CRADLE TO CRADLE

A aplikovaním 360° kruhu trvalej udržateľnosti sa Schüco stavia pred výzvu, ponúkať systémy pre budovy, ktoré šetria prírodné zdroje, sú hospodárne a berú ohľad na budúcnosť. Ambíciou je umožniť vytvárať ľudsky dôstojné a zdraviu prospešné pracovné a obytné priestory, minimalizovať spotrebu energie a chrániť prírodné zdroje. Vzťahuje sa to na celý životný cyklus produktu : počnúc výrobou cez využívanie po možnosť opätovného spracovania. Schüco zohľadňuje všetky tieto aspekty. Ľudia trávia väčšinu svojho života v budovách. O to dôležitejšie je, aby technológie budov spĺňali najvyššie nároky na dizajn, komfort a bezpečnosť. Súčasne môžu budovy prostredníctvpm svojej energetickej efektivity v rozhodujúcej miere prispieť k redukcii emisií CO2 a tým k ochrane prírodných zdrojov. V oblasti budov Schüco ponúka systémové riešenia, ktoré vysokým tepelno-izolačným výkonom a optimalizovanou a automatickou reguláciou prevádzkových teplôt a vetracích cyklov umožňujú redukciu energetickej spotreby.

SUSTAINABILITY

Brochure to download

Fassade

Find out more about the sustainability measures Schüco is undertaking to tackle the global challenges of our time.

360° Trvalá udržateľnosť
Dashboard
Zatvoriť