Čo hľadáte?

Príkladné koncepty

Recyklácia hliníka - A/U/F

Cieľom A/U/F (Hliník a životné prostredie v budovaní okien a fasád) je požiadavka trvalej udržateľnosti o likvidácii a príprave demontovaných stavebných prvkov/profilov okien, dverí a fasád z hliníka s účelom opätovného použitia materiálu. Členovia A/U/F, medzi ktorých patrí aj Schüco, sú dodávatelia komplexných IT služieb pre výrobu, producenti, spracovatelia a dodávatelia z celého Nemecka. A/U/F sa stará nielen o zodpovedné recyklovanie hliníkových okenných profilov, ktoré doslúžili, a sú takmer 100%-ne znova použiteľné. Na recykláciu sa staré profily rozdrvia, očistia a roztavia. Výhoda: Príprava použitého hliníka potrebuje len zhruba 5% množstva energie z množstva, ktoré je potrebné na získanie primárneho hliníka. Vypovedá to o vysokej hospodárnosti tohoto procesu. Tým sa trvalá udržateľnosť hliníkových systémov stáva načisto neporovnateľnou s inými materiálmi. Čísla hovoria samé za seba: 75% hliníka, ktorý sa vyrobil od roku 1888 sa stále ešte používa. Kvalita pripraveného hliníka sa v ničom nelíši od východiskového materiálu a môže sa bez obmedzení používať na výrobu nových profilov.

Recyklácia plastu - Rewindo

Rewindo je asociácia popredných nemeckých výrobcov z doterajších zberných systémov starých okien FREI a VEKA Umwelttechnik GmbH. Cieľom Rewindo je zvyšovať a podporovať spätný vstup demontovaných plastových okien, dverí a žalúzií do materiálového kolobehu. Rewindo je servisný partner pre zhodnocovanie stavebných produktov z PVC. Podporuje svojich členov vo všetkých recyklačných otázkach, okrem iného dokumentačnými materiálmi, poskytovaním potrebných zberných nádob a vystavením recyklačného dokladu. Úlohou Rewindo je teda informovať, motivovať a organizovať. Pretože bezmyšlienkovité vyhadzovanie starých plastových prvkov nie je zmysluplné.

Navyše od roku 2005 platia technické smernice (TA) o komunálnom odpade resp. úlohy z nariadenia o skládkach. Podľa nich sa už netriedený odpad nesmie deponovať.

Preto sa staré okná z PVC majú znova zužitkovať. Pretože to, že staré produkty z PVC možno znova priviesť k životu a učiniť východiskovým materiálom pre nový cyklus životnosti výrobku, je obrovským ekologickým prínosom. Navyše recyklácia PVC znamená popri ochrane prírodných zdrojov aj oživenie trhu. Pretože na konci recyklačnéo procesu vzniká znovu takmer druhovo čisté PVC, ktoré je rovnocenné s novým materiálom. Výhoda: Profily z recyklovaného materiálu majú rovnaké fyzikálne vlastnosti ako nové profily. Navyše sa však pri výrobe z recyklovaných profilov v porovnaní s novými profilmi emituje do ovzdušia podstatne menšie množstvo CO2.

O tom, že sa angažovanie Rewindo oplatí, svedčia čísla z obchodnej bilancie za rok 2012. Zo starých okien, dverí a roliet sa vyrobilo viac než 22 000 t regranulátu. Zodpovedá to zhruba 1,2 miliónu starých okien.

OCEĽ - OVERENÁ UDRŽATEĽNOSŤ

Udržateľnosť znamená navrhovať, stavať a prevádzkovať budovy tak, aby boli odolné voči budúcnosti z hľadiska ich ekológie, ekonomiky a funkcie. Cieľom Schüco Jansen Steel Systems, spolu so svojimi partnermi na celom svete, je šetriť a využívať zdroje rozumne, šetriť a vyrábať energiu. Práve z tohto dôvodu si oceliarsky priemysel objednal od VFF (Nemecká asociácia okien a fasád) EPD (Environmental Product Declarations), ktoré jednoznačne dokazujú udržateľnosť materiálu v obvodovom plášti budovy, ako aj pre interiéry. Tieto EPD pre okná, dvere a fasády sú teraz k dispozícii pre našich partnerov, architektov a spracovateľov hliníkových konštrukcií. Tvoria základ pre certifikáciu budov podľa príslušnej národnej normy, napr. DGNB a BREEAM, čo je čoraz bežnejšia požiadavka.

  • Priama aplikácia dokumentov EPD v súlade s ISO 14025 a EN 15804 (Environmentálne vyhlásenia o produkte)
  • Bezpečné plánovanie s certifikáciou budovy pre okná, dvere a fasády vyrobené z oceľových profilových systémov
  • Používa sa vo všetkých európskych krajinách a medzinárodne
  • Nezávislé vyhlásenie (typ III) so zaručenými priemernými hodnotami z oceliarskeho priemyslu
  • Môže byť použitý pre všetky oceľové prvky vo vnútri aj vonku
  • Holistický pohľad na kompletné prvky vyrobené z ocele

UDRŽATEĽNOSŤ

Prospekty na stiahnutie

Fassade

Zistite viac o opatreniach trvalej udržateľnosti, ktorými sa spoločnosť Schüco zaväzuje riešiť globálne výzvy našej doby.