Čo hľadáte?

Certifikované budovy sú v trende

Vysoko hodnotné kancelárske budovy v centrálnych lokalitách sa dnes, na základe hospodárskeho uváženia, trvácne projektujú, stavajú a certifikujú. Základom pre ohodnotenie sú ekonomické, ekologické a sociálno-kultúrne aspekty ako aj technické aspekty a kvalita procesu. Cieľom je využiť materiály, ktoré sú k dispozícii, technológiou výstavby, ktorá šetrí prírodné zdroje, je trvácna a recyklovateľná, a tým redukovať negatívne dôsledky na životné prostredie a zdravie užívateľa. Na zabezpečenie certifikácie budovy, je nutné použiť zrelé systémy pre plášť budovy a celostné projektovanie fasády. Vynikajúce predpoklady k tomu poskytuje široká ponuka systémov a servisu Schüco. 

Odolné materiály, minimálnna starosť o údržbu a malý počet opotrebovávateľných súčiastok zabezpečujú dlhú životnosť systémov Schüco, a tým zabezpečujú ekonomické predpoklady pre certifikáciu budovy. Ekologicky bodujú systémy Schüco vďaka energetickej úspornosti a užívateľskej ústretovosti. Nielen že sú schopné vyrovnať sa s individuálnymi potrebami užívateľov vo všetkých klimatických zónach, ale dokážu dokonca energiu vyrábať.

Schüco okrem toho ponúka systémy, ktoré optimalizujú zabezpečenie denného svetla, vetrania a tienenia budov, a tým zohľadňujú sociálno-kultúrne aspekty certifikácie budovy a zvyšujú komfort užívateľov. Už desaťročia Schüco sprevádza každý vývoj produktu vlastnými skúškami v neustále sa rozrastajúcom technologickom a skúšobnom centre, ktoré prostredníctvom DAkkS (nemecká akreditačná inštitúcia) získalo akreditáciu a zabezpečuje technickú kvalitu systémov. 360° kruh trvalej udržateľnosti od firmy Schüco zahŕňa celý životný cyklus daného produktu počnúc výrobou, cez poskytovanie úžitku až po možnosť opätovného spracovania a zaisťuje procesnú kvalitu pri certifikácii budovy.

Prehľad najdôležitejších certifikácií

Poradenstvo a projektovanie s dlhodobou perspektívou - EPD pre hliníkové okná

Pre 360° udržateľnosť sú dôležité environmentálne deklarácie (Environmental Product Declarations, EPD) pre všetky používané systémy. Ich generovanie je v Schüco integrované v kalkulačnom softwari SchüCal. 

Ukážky EPD pre systémy Schüco nájdete taktiež na domovskej stránke tvorcov programu EPD, ktorým je Instituts Bauen und Umwelt e.V. (ibu) https://ibu-epd.com/en/published-epds/

O zvyšok sa postará nízka spotreba energií, ktorú tieto systémy garantujú, a obnoviteľné suroviny používané pri tesniacich penách. Nová vyhláška o stavebných výrobkoch naviac uznáva udržateľnosť stavebných výrobkov, pri ktorých je možné doložiť EPD. Integrovaný prístup v rámci konštruovania a kalkulovania garantuje vytváranie transparentných výberových konaní.

EPD pre plastové okná

Pre plastové okná v súčasnosti platia tzv. združené EPD, ktoré sa týkajú plastových systémov so stavebnou hĺbkou 70 mm. Ďalšie „priemerné EPD“ pre systémy ≥ 80 mm podľa ISO 14025 a DIN EN 15804 sú tesne pred dokončením. Pre tieto deklarácie EPD bola v rámci celoeurópskej pracovnej skupiny EPPA s účasťou Schüco založená, zostavená a vyhodnotená špeciálna databáza plastových okien. Potenciálne vplyvy plastových okien na životné prostredie sú v nej uvedené percentuálne s ohľadom na ich fázu výroby, používanie a kompletnú životnosť. Schüco je v navigátore DGNB zastúpené vo forme združeného EPD svojim 70 mm systémom Schüco CT 70 AS a Schüco CT 70 MD (www.dgnb-navigator.de). Tam taktiež nájdete podrobnejšie informácie.

Vzorový dokument EPD pre okná, dvere a fasády z ocele

Ako poskytovateľ kompletných oceľových profilových systémov, Schüco Jansen oceľové systémy zaisťujú, že budovy sú navrhnuté, inštalované a predovšetkým s trvalo udržateľným využívaním. Výrobcovi a vývojárovi môžu byť k dispozícii aj environmentálne vyhlásenia o produkte špecifické pre dané odvetvie v súlade s ISO 14025 a EN 15804 pre okná, dvere a fasády. EPD špecifické pre zákazníka a projekt je možné získať rýchlo, jednoducho a za nízku cenu v skúšobnom inštitúte ift Rosenheim. Vzorové EPD si môžete stiahnuť z webovej stránky Jansen.

UDRŽATEĽNOSŤ

Prospekty na stiahnutie

Fassade

Zistite viac o opatreniach trvalej udržateľnosti, ktorými sa spoločnosť Schüco zaväzuje riešiť globálne výzvy našej doby.