Čo hľadáte?

Drahocenné materiály

Hliník, plast, oceľ

Hliník

Hliník ako materiál ponúka architektom svojou bezhraničnou tvárnosťou a pestrými možnosťami zušľachtenia povrchu najväčšií priestor pre stvárnenie pri projektovaní na budúcnosť orientovanej a pre budúcnosť vybavenej budovy - a je ekologicky hodnotný. Moderné fasádne prvky z hliníka sa vyznačujú nízkymi hodnotami koeficientu U. Tým výrazne prispievajú k pozitívnej ekologickej bilancii budovy. Optimálne silné stránky hliníka ako materiálu pri konštruovaní systémov zabezpečujú nízku spotrebu surovín a mechanická pevnosť ako aj odolnosť voči korózii sú vkladom pre dlhú životnosť, a tým vysokú trvalú udržateľnosť. Materiál hliník je pre ľudí úplne nezávadný. Raz získaný, je ľubovoľne často recyklovateľný a v surovinovom kolobehu si zachováva všetky originálne kvalitatívne vlastnosti. Dokonca aj hobliny sa dajú znova zhodnocovať.

Plast

Predpokladom pre svet zajtrajška sú materály, ktoré spĺňajú najvyššie požiadavky. Jedným z takých materiálov je PVC a vďaka svojim pozitívnym vlastnostiam ho v zvyšujúcej sa miere používajú na výrobu okenných a dverných prvkov. Tak profily z plastu ponúkajú dobré izolačné vlastnosti, a tým prispievajú k pozitívnej energetickej bilancii budov. Navyše vykazujú dlhú životnosť. To v neposlednom rade spočíva vo vynikajúcej odolnosti PVC voči poveternostným vplyvom. Okenné a dverné prvky z PVC ponúkajú svojou jedinečnou dizajnovou pestrosťou široký tvorivý priestor. Zabezpečuje sa tým projektovanie na budúcnosť orientovanej a pre budúcnosť vybavenej budovy. Jednu z najdôležitejších vlastností, ktorými disponujú profily z PVC, je veľmi dobrá recyklovateľnosť. Vďaka tomu ich možno bez problémov rozložiť na ich komponenty a znova zúžitkovať. Kto projektuje a stavia s okennými a dvernými prvkami z plastu, prispieva k vysokej trvalej udržateľnosti.

Oceľ

100% recyklovateľná 

Oceľ sa nespotrebováva, neustále sa používa. Vďaka svojej úplnej recyklovateľnosti je oceľ regeneračným stavebným materiálom s uzavretým materiálovým cyklom. Umožňuje architektom a projektantom maximálnu flexibilitu použitia prostredníctvom veľkých rozpätí a preto patrí v stavebníctve medzi materiály s veľmi dobrým pomerom ceny a výkonu. Veľmi efektívne využitie priestoru vďaka malým prierezom zvyšuje hospodárnosť nákladov. Veľmi dlhá životnosť s nízkymi nákladmi na životný cyklus zdôrazňuje jedinečnosť tohto materiálu. Oceľové konštrukcie sa dajú ľahko rozobrať, ak sa použijú odpojiteľné konštrukčné spoje, ktoré ponúkajú alternatívu jednoduchej prestavby udržateľne plánovaných budov. Všestranný materiál, ktorý sa prispôsobí všetkým možným požiadavkám z hľadiska vzhľadu a pocitu a harmonizuje so sklom a betónom.

UDRŽATEĽNOSŤ

Prospekty na stiahnutie

Fassade

Zistite viac o opatreniach trvalej udržateľnosti, ktorými sa spoločnosť Schüco zaväzuje riešiť globálne výzvy našej doby.