Čo hľadáte?

ISO 14001

Úspešne certifikovaný manažment životného prostredia od Schüco

Nemecká spoločnosť certifikácie systémov manažmentu (DQS) v decembri 2013 certfikovala systém enviromentálneho manažmentu firmy Schüco International KG v sídle podniku v Bielefelde podľa medzinárodnej normy enviromentálneho manažmentu ISO 14001.

DQS-certifikovaný systém enviromentálneho manažmentu vyžaduje od podniku na jednej strane splnenie zákonných enviromentálnych požiadaviek, na druhej strane stanovenie a nasledovanie dobrovoľných cieľov na ochranu životného prostredia. Cieľom v prípade Schüco nie je len optimalizovať interné obchodné procesy so zohľadnením dopadu na životné prostredie. Produkty a procesy Schüco majú aj zákazníkov a dodávateľov podporovať v efektívnom zaobchádzaní s energetickými zdrojmi. Okrem toho podnik v úzkej spolupráci so svojimi dodávateľmi kontinuálne vylepšuje systémy a pracovné postupy.

Certifikát DQS na medzinárodnom trhu predstavuje dôkaz fungujúceho kvalitatívneho a environmentálneho systému manažmentu. Tak napríklad, certifikačný systém budov BREEAM vyžaduje dôkaz certifikovaného environmentálneho manažmentu pre použité stavebné výrobky. S certifikátom DQS Schüco dokazuje, že už pri vývoji svojich produktov boli zohľadnené všetky relevantné environmentálne požiadavky a navyše aj realizované v praxi.

Environmentálne ciele spoločnosti Schüco pamätajú na znižovanie spotreby prírodných zdrojov a produkcie emisií na ochranu zákazníkov, pracovníkov a životného prostredia. Konkrétne v lokalite Bielefeld ide o produkciu emisií a hluku, odvedenie odpadových vôd, o znečistenie pôdy, produkciu odpadov ako aj spotrebu surovín.
 


UDRŽATEĽNOSŤ

Prospekty na stiahnutie

Fassade

Zistite viac o opatreniach trvalej udržateľnosti, ktorými sa spoločnosť Schüco zaväzuje riešiť globálne výzvy našej doby.