Čo hľadáte?

Bilancia CO2

Spoločnosť Schüco podnikla rôznorodé opatrenia, aby do budúcnosti obmedzila emisie klimaticky relevantných plynov. Na to sa zaviedol miestnu lokalitu presahujúci monitoring budov, kúrenie vo veľkých častiach bielefeldeskej podnikovej centrály sa preorientovalo na nízkoemisné diaľkové kúrenie a zavádzajú sa nové a jednotné nástroje systémového mamažmentu pre optimalizáciu dopravnej logistiky.

Opatrenia na redukciu CO2

Okrem toho Schüco od 1.1.2012 všade v Nemecku odoberá zelenú elektrickú energiu. Už len len tým sa v roku 2012 podarilo znížiť so spotrebou elektriny súvisiace emisie na 15% dovtedajšej hodnoty. Ďalšie opatrenia budú nasledovať krok za krokom. Týkajú sa spotreby papiera a tlačovín, ako aj rámcových podmienok pre služobné cesty a služobné jazdy vrátane s tým spojených smerníc, informácií a informačných kampaní. Stredobodom pozornosti sú pritom pracovníci Schüco, ktorí svojím uvedomelým konaním počas pracovnej doby a svojou angažovanosťou pri presadzovaní opatrení chrániacich životné prostredie podstatne prispievajú k redukcii emisií CO2.


VÝPOČET UHLÍKOVEJ STOPY PRE SCHÜCO

Verifikačný proces

Na výpočet uhlíkovej stopy firmy Schüco sa zhrnú všetky emisie CO2 zo spotreby energie pre výrobu, osvetlenie, chladenie a kúrenie všetkých budov, na dopravnú logistiku, služobné cesty a na cestu do práce ako aj na papier a tlačoviny. Všetky zistené primárne dáta boli preverené zo strany TÜV NORD CERT a na výpočet CO2 stopy sa použil štandard TN-CC 020: 2011-08.
 

Výsledky 2011
Schüco svojou prvou bilanciou CO2 položilo základ pre trvalé znižovanie emisií CO2 a lepší manažment životného prostredia a energie. Zohľadnené boli všetky klimaticky relevantné skleníkové plyny, ktoré v roku 2011 vznikli podnikovou činnosťou a výrobnými procesmi v Nemecku. V prepočte na CO2-ekvivalent to bolo cca 74000 ton. Väčšina s viac než 50 %-ami pripadá na energetickú spotrebu budov vrátane produkcie, nasledujú dopravné výkony, pracovný pohyb, služobné cesty a napokon papier a tlačoviny.

Výsledky 2012
Po druhý raz nechala firma Schüco preskúšať svoje sídla v Nemecku s ohľadom na bilanciu CO2 inštitúciou TÜV Nord CERT: Kým počas roku 2011 predstavovalo verifikované množstvo CO2 ešte 74292 ton, pre rok 2012 sa dokázalo dosiahnuť pokles ekvivalentu CO2 na len 46040 ton. Najvyšší podiel odpadol vďaka 40 % zníženiu spotreby energií dopravnými výkonmi, nasledovalo 23% pri spotrebe budov, 16% pri pracovnom pohybe, 15% pri služobných cestách, a 6% pri papieri a tlačovinách.

V porovnaní s rokom 2011 dokázala firma Schüco zmenšiť svoju CO2 stopu o viac než tretinu - najmä prestúpením na zelenú elektrinu.

UDRŽATEĽNOSŤ

Prospekty na stiahnutie

Fassade

Zistite viac o opatreniach trvalej udržateľnosti, ktorými sa spoločnosť Schüco zaväzuje riešiť globálne výzvy našej doby.