Čo hľadáte?

Hodnotné materiály

Hliník, plast, oceľ

Hliník

Hliník ako materiál ponúka architektom svojou bezhraničnou tvárnosťou a pestrými možnosťami zušľachtenia povrchu najväčšií priestor pre stvárnenie pri projektovaní na budúcnosť orientovanej a pre budúcnosť vybavenej budovy - a je ekologicky hodnotný. Moderné fasádne prvky z hliníka sa vyznačujú nízkymi hodnotami koeficientu U. Tým výrazne prispievajú k pozitívnej ekologickej bilancii budovy. Optimálne silné stránky hliníka ako materiálu pri konštruovaní systémov zabezpečujú nízku spotrebu surovín a mechanická pevnosť ako aj odolnosť voči korózii sú vkladom pre dlhú životnosť, a tým vysokú trvalú udržateľnosť. Materiál hliník je pre ľudí úplne nezávadný. Raz získaný, je ľubovoľne často recyklovateľný a v surovinovom kolobehu si zachováva všetky originálne kvalitatívne vlastnosti. Dokonca aj hobliny sa dajú znova zhodnocovať.

Plast

Predpokladom pre svet zajtrajška sú materály, ktoré spĺňajú najvyššie požiadavky. Jedným z takých materiálov je PVC a vďaka svojim pozitívnym vlastnostiam ho v zvyšujúcej sa miere používajú na výrobu okenných a dverných prvkov. Tak profily z plastu ponúkajú dobré izolačné vlastnosti, a tým prispievajú k pozitívnej energetickej bilancii budov. Navyše vykazujú dlhú životnosť. To v neposlednom rade spočíva vo vynikajúcej odolnosti PVC voči poveternostným vplyvom. Okenné a dverné prvky z PVC ponúkajú svojou jedinečnou dizajnovou pestrosťou široký tvorivý priestor. Zabezpečuje sa tým projektovanie na budúcnosť orientovanej a pre budúcnosť vybavenej budovy. Jednu z najdôležitejších vlastností, ktorými disponujú profily z PVC, je veľmi dobrá recyklovateľnosť. Vďaka tomu ich možno bez problémov rozložiť na ich komponenty a znova zúžitkovať. Kto projektuje a stavia s okennými a dvernými prvkami z plastu, prispieva k vysokej trvalej udržateľnosti.

Steel

Steel is not expended, it is continually used. Due to it being completely recyclable, steel is a regenerative building material with a closed material cycle. It gives architects and planners maximum flexibility of use due to large spans and is therefore one of the materials with a very good price-performance ratio in the construction industry. Very efficient use of space due to small cross sections increases cost effectiveness. A very long service life with low lifecycle costs emphasises the uniqueness of this material. Steel constructions can be taken apart easily if detachable structural connections are used, offering the alternative of simply converting sustainably planned buildings. An all-round material that adapts to all possible requirements in terms of look and feel, and harmonises with glass and concrete.

SUSTAINABILITY

Brochure to download

Fassade

Find out more about the sustainability measures Schüco is undertaking to tackle the global challenges of our time.

Valuable materials
Dashboard
Zatvoriť