Čo hľadáte?

Nová generácia produktov od Schüco

S ekologickými materiálmi orientovanými na budúcnosť

Hliníková generácia produktov Green

Fasádny systém FW 50+.SI Green a hliníkový okenný systém AWS 90.SIGreen zahŕňajú stavebné komponenty, ako napríklad izolátory, tesnenia alebo prítlačné profily, s podielmi z obnoviteľných surovín. Tým sa čiastočne nahradia fosílne suroviny a zredukuje sa spotreba energie vyrobenej z fosílnych palív. Tento vývoj je umožnený napríklad využitím rastlinného druhu Ricinus communis. So semien tohto stromu vzniká kyselina sebaková, ktorá sa využíva na výrobu polyamidov. Tieto takýmto spôsobom vyrobené polyamidy vytvárajú bázu pre prítlačné profily fasádneho systému FW 50+.SI Green a pre "zelené" izolátory, ktoré sa integrujú do okenného systému Schüco AWS 90.SI+ Green.

Na penový materiál týchto izolátorov sa dokonca používa olej zo semien bez chemickej modifikácie. Firma Schüco prináša marketingový príspevok pre transfer biotechnológie aj vo forme tesnení aplikovaných v oboch systémoch: použitím EPDM (synetického kaučuku) na báze cukrovej trstiny respektíve bioetanolu. Tieto okná a fasády vybavené plastami, ktoré preukázateľne obsahujú signifikantný podiel obnoviteľných surovín, prinášajú hneď dvojitý príspevok k redukcii emisie skleníkových plynov, pretože vykazujú redukovaný „global warming potential“ ("potenciál globálneho otepľovania").

Znamená to, že použitím obnoviteľných surovín sa bude pri výrobe uvoľňovať do ovzdušia menej skleníkových plynov - a okrem toho sa budú šetriť prirodzené nerastné suroviny. Integráciou obnoviteľných surovín do hliníkových okien a fasád s tepelnou izoláciou úrovne pasívneho domu Schüco dokazuje svoje stanovisko k energeticky efektívnej výstavbe v súlade s trvalo udržateľným rozvojom.

Kombinácia trvalej udržateľnosti s energetickou účinnosťou

Tepelná izolácia je v Nemecku rozhodujúcim kľúčovým faktorom pre obrat v energetickej spotrebe. Už dnes sa mnohé komunity zaviazali definovať tepelnú izoláciu na úrovni pasívneho domu ako štandard pri zriaďovaní nových verejných budov. Práve túto požiadavku spĺňajú tak okenný systém AWS 90.SI+ Green ako aj fasádny systém FW 50+.SI Green. Obe konštrukcie spájajú výhody trvácneho materiálu hliníka s tepelno-izolačnou schopnosťou na úrovni pasívneho domu, tým chránia prírodné surovinové zdroje a redukujú emisie CO2. Tieto okná a fasády vybavené plastami, ktoré preukázateľne obsahujú signifikantný podiel obnoviteľných surovín, prinášajú hneď dvojitý príspevok k redukcii emisie skleníkových plynov, pretože vykazujú redukovaný „global warming potential“ ("potenciál globálneho otepľovania"). Znamená to, že použitím obnoviteľných surovín sa bude pri výrobe uvoľňovať do ovzdušia menej skleníkových plynov - a okrem toho sa budú šetriť prirodzené nerastné suroviny. Integráciou obnoviteľných surovín do hliníkových okien a fasád s tepelnou izoláciou úrovne pasívneho domu Schüco dokazuje svoje angažovanie sa pre energeticky efektívnu výstavbu v súlade s trvalo udržateľným rozvojom.

Plast: Prispieť k trvalej udržateľnosti so systémami chrániacimi životné prostredie

Plastové systémy Schüco sú na 100% recyklovateľné. Vďaka tomu sa bez problémov umožňuje zapojiť tento materiál do kolobehového systému. Schüco od roku 2010 naďalej nepoužíva stabilizátory s obsahom olova. Namiesto toho sa používajú produkty na báze zlúčenín vápnika a zinku bez obsahu ťažkých kovov. Plastové systémy Schüco sú preto bezolovnaté. Tým už firma Schüco dosiahla cieľ dobrovoľného záväzku PV-odvietvia, zakotveného v materiáli "Vinyl 2010", do roku 2015 prestať používať látky s obsahom olova.


Schüco Alu Inside
V profilovom systéme Schüco Alu Inside používa Schüco patentovanú hliníkovú zdvojenú konštrukciu. Táto redukuje tepelné mosty a vytvára z profilového systému Schüco Alu Inside okenný systém s certifikáciou pre pasívny dom s najlepšími tepelno-izolačnými vlastnosťami. 


Schüco SI 82
Okenný systém vhodný pre pasívny dom Schüco SI 82 ponúka vďaka 6-komorovej technológii a zvýšenej stavebnej hĺbke 82 mm veľmi dobré tepelno-izolačné vlastnosti. Tým tento systém umožňuje bez nákladného dovybavenia budovanie okenných a dverných prvkov nízkoenergetickým spôsobom výstavby. 

Steel systems meet the highest requirements in terms of climate protection, value retention and durability

HI systems made from durable materials
The VISS HI façade system and the new Janisol HI window and door system are setting new standards in climate protection and construction using sustainable materials. Steel is the material for buildings with a sustainable design, both in the primary load-bearing structure and for the complete building envelope. Steel, glass and concrete are perfect together due to their almost identical expansions in length. This allows the materials to work in harmony with one another, which is unique in the construction industry.

The VISS HI steel façade system boasts optimum thermal transmittance values to passive house standard. Together with the new Janisol HI steel system for the window and door opening units, the most sustainable building envelope is a success due to the most durable material which retains its value to an extremely high degree. Detachable connections also ensure that it is easy to dismantle at the end of its life cycle. New steel façades can be produced from the dismantled material – the material is 99% recyclable.

SUSTAINABILITY

Brochure to download

Fassade

Find out more about the sustainability measures Schüco is undertaking to tackle the global challenges of our time.

New generation of products
Dashboard
Zatvoriť