Čo hľadáte?

Vzorové koncepcie

Recyklácia hliníka - A/U/F

Cieľom A/U/F (Hliník a životné prostredie v budovaní okien a fasád) je požiadavka trvalej udržateľnosti o likvidácii a príprave demontovaných stavebných prvkov/profilov okien, dverí a fasád z hliníka s účelom opätovného použitia materiálu. Členovia A/U/F, medzi ktorých patrí aj Schüco, sú dodávatelia komplexných IT služieb pre výrobu, producenti, spracovatelia a dodávatelia z celého Nemecka. A/U/F sa stará nielen o zodpovedné recyklovanie hliníkových okenných profilov, ktoré doslúžili, a sú takmer 100%-ne znova použiteľné. Na recykláciu sa staré profily rozdrvia, očistia a roztavia. Výhoda: Príprava použitého hliníka potrebuje len zhruba 5% množstva energie z množstva, ktoré je potrebné na získanie primárneho hliníka. Vypovedá to o vysokej hospodárnosti tohoto procesu. Tým sa trvalá udržateľnosť hliníkových systémov stáva načisto neporovnateľnou s inými materiálmi. Čísla hovoria samé za seba: 75% hliníka, ktorý sa vyrobil od roku 1888 sa stále ešte používa. Kvalita pripraveného hliníka sa v ničom nelíši od východiskového materiálu a môže sa bez obmedzení používať na výrobu nových profilov.

Recyklácia plastu - Rewindo

Rewindo je asociácia popredných nemeckých výrobcov z doterajších zberných systémov starých okien FREI a VEKA Umwelttechnik GmbH. Cieľom Rewindo je zvyšovať a podporovať spätný vstup demontovaných plastových okien, dverí a žalúzií do materiálového kolobehu. Rewindo je servisný partner pre zhodnocovanie stavebných produktov z PVC. Podporuje svojich členov vo všetkých recyklačných otázkach, okrem iného dokumentačnými materiálmi, poskytovaním potrebných zberných nádob a vystavením recyklačného dokladu. Úlohou Rewindo je teda informovať, motivovať a organizovať. Pretože bezmyšlienkovité vyhadzovanie starých plastových prvkov nie je zmysluplné.

Navyše od roku 2005 platia technické smernice (TA) o komunálnom odpade resp. úlohy z nariadenia o skládkach. Podľa nich sa už netriedený odpad nesmie deponovať.

Preto sa staré okná z PVC majú znova zužitkovať. Pretože to, že staré produkty z PVC možno znova priviesť k životu a učiniť východiskovým materiálom pre nový cyklus životnosti výrobku, je obrovským ekologickým prínosom. Navyše recyklácia PVC znamená popri ochrane prírodných zdrojov aj oživenie trhu. Pretože na konci recyklačnéo procesu vzniká znovu takmer druhovo čisté PVC, ktoré je rovnocenné s novým materiálom. Výhoda: Profily z recyklovaného materiálu majú rovnaké fyzikálne vlastnosti ako nové profily. Navyše sa však pri výrobe z recyklovaných profilov v porovnaní s novými profilmi emituje do ovzdušia podstatne menšie množstvo CO2.

O tom, že sa angažovanie Rewindo oplatí, svedčia čísla z obchodnej bilancie za rok 2012. Zo starých okien, dverí a roliet sa vyrobilo viac než 22 000 t regranulátu. Zodpovedá to zhruba 1,2 miliónu starých okien.

STEEL - PROVEN SUSTAINABILITY

Sustainability means designing, constructing and operating buildings in such a way that they are future-proof in terms of their ecology, economy and function. The aim of Schüco Jansen Steel Systems, together with its partners worldwide, is to conserve and use resources wisely, and to save and generate energy. It is for this reason that the steel industry commissioned EPDs (Environmental Product Declarations) from the VFF (German Window and Façade Association), which unequivocally prove the sustainability of the material in the building envelope as well as for interiors. These EPDs for windows, doors and façades are now available for our specifiers, architects and metal fabrication partners. They form the basis for certifying buildings in accordance with the relevant national standard, e.g. DGNB and BREEAM, which is an increasingly common requirement.

  • Straightforward application of EPD documents conforming to ISO 14025 and EN 15804 (Environmental Product Declarations)
  • Secure planning with building certification for windows, doors and façades made from steel profile systems
  • Used in all European countries and internationally
  • Independent declaration (type III) with assured average values from the steel industry
  • Can be used for all steel units inside and outside
  • An holistic view of complete units made from stee

SUSTAINABILITY

Brochure to download

Fassade

Find out more about the sustainability measures Schüco is undertaking to tackle the global challenges of our time.

Model concepts
Dashboard
Zatvoriť