Čo hľadáte?

Certifikované budovy sú v trende

Vysoko hodnotné kancelárske budovy v centrálnych lokalitách sa dnes, na základe hospodárskeho uváženia, trvácne projektujú, stavajú a certifikujú. Základom pre ohodnotenie sú ekonomické, ekologické a sociálno-kultúrne aspekty ako aj technické aspekty a kvalita procesu. Cieľom je využiť materiály, ktoré sú k dispozícii, technológiou výstavby, ktorá šetrí prírodné zdroje, je trvácna a recyklovateľná, a tým redukovať negatívne dôsledky na životné prostredie a zdravie užívateľa. Na zabezpečenie certifikácie budovy, je nutné použiť zrelé systémy pre plášť budovy a celostné projektovanie fasády. Vynikajúce predpoklady k tomu poskytuje široká ponuka systémov a servisu Schüco. 

Odolné materiály, minimálnna starosť o údržbu a malý počet opotrebovávateľných súčiastok zabezpečujú dlhú životnosť systémov Schüco, a tým zabezpečujú ekonomické predpoklady pre certifikáciu budovy. Ekologicky bodujú systémy Schüco vďaka energetickej úspornosti a užívateľskej ústretovosti. Nielen že sú schopné vyrovnať sa s individuálnymi potrebami užívateľov vo všetkých klimatických zónach, ale dokážu dokonca energiu vyrábať.

Schüco okrem toho ponúka systémy, ktoré optimalizujú zabezpečenie denného svetla, vetrania a tienenia budov, a tým zohľadňujú sociálno-kultúrne aspekty certifikácie budovy a zvyšujú komfort užívateľov. Už desaťročia Schüco sprevádza každý vývoj produktu vlastnými skúškami v neustále sa rozrastajúcom technologickom a skúšobnom centre, ktoré prostredníctvom DAkkS (nemecká akreditačná inštitúcia) získalo akreditáciu a zabezpečuje technickú kvalitu systémov. 360° kruh trvalej udržateľnosti od firmy Schüco zahŕňa celý životný cyklus daného produktu počnúc výrobou, cez poskytovanie úžitku až po možnosť opätovného spracovania a zaisťuje procesnú kvalitu pri certifikácii budovy.

Prehľad najdôležitejších certifikácií

Poradenstvo a projektovanie s dlhodobou perspektívou - EPD pre hliníkové okná

Pre 360° kruh trvalej udržateľnosti sú významné enviromentálne deklarácie (Environmental Product Declarations, EPDs) pre všetky použité systémy. Vaše vypracovanie pre systémy kovových konštrukcií sú v Schüco integrované do kalkulačného softvéru SchüCal. Nízka spotreba energie, ktorú systémy vykazujú, a obnoviteľné suroviny využívané v penách a tesneniach vykonajú zvyšok. Nové nariadenie o stavebných výrobkoch predvída navyše trvajú udržateľnosť pre stavebné produkty, ktorá je potom preukázateľná cez EPD (Enviromentálne vyhlásenia o proukte). Integrovaným použitím pri konštrukcii a kalkulácii sú výberové konania projektovo a nákladovo bezpečné.

Združené-EPD pre plastové okná

Pre plastové okná už jestvujú takzvané združené-EPD, ktoré platia pre PVC-systémy so stavebnou hĺbkou 70 mm. Ďalšie "prierezové-EPD" pre systémy ≥ 80 mm podľa ISO 14025 a DIN EN 15804 sa nachádza tesne pred dokončením. Pre tieto EPD sa v pracovnej skupine EPPA na európskej úrovni za asistencie Schüco sprostredkujú, zostavia a vyhodnodia dátové podklady pre plastové okná. Potenciálne sa vplyvy plastových okien na životné prostredie zostavia pre celý ich životný cyklus vždy percentuálne pre výrobnú, užívateľskú a end-of-life fázu. Firma Schüco je na základe týchto združených EPD zastúpená v DGNB-navigatori (www.dgnb-navigator.de) svojimi 70 mm systémami Schüco CT 70 AS a Schüco CT 70 MD. Ďajú sa odtiaľ čerpať rozsiahle informácie.

SAMPLE EPD FOR STEEL WINDOWS, DOORS AND FAÇADES

As a provider of complete steel profile systems, Schüco Jansen steel systems ensure that buildings are designed, installed and, in particular, used sustainably. Industry-specific Environmental Product Declarations in accordance with ISO 14025 and EN 15804 for windows, doors, and façades can also be made available to the fabricator and developer. The customer and project-specific EPDs can be obtained quickly, easily and at a low cost from the ift Rosenheim test institute. The sample EPDs can be downloaded from the Jansen website.

SUSTAINABILITY

Brochure to download

Fassade

Find out more about the sustainability measures Schüco is undertaking to tackle the global challenges of our time.

Building certification
Dashboard
Zatvoriť