Čo hľadáte?

ISO 14001

Úspešne certifikovaný manažment životného prostredia od Schüco

Nemecká spoločnosť certifikácie systémov manažmentu (DQS) v decembri 2013 certfikovala systém enviromentálneho manažmentu firmy Schüco International KG v sídle podniku v Bielefelde podľa medzinárodnej normy enviromentálneho manažmentu ISO 14001.

DQS-certifikovaný systém enviromentálneho manažmentu vyžaduje od podniku na jednej strane splnenie zákonných enviromentálnych požiadaviek, na druhej strane stanovenie a nasledovanie dobrovoľných cieľov na ochranu životného prostredia. Cieľom v prípade Schüco nie je len optimalizovať interné obchodné procesy so zohľadnením dopadu na životné prostredie. Produkty a procesy Schüco majú aj zákazníkov a dodávateľov podporovať v efektívnom zaobchádzaní s energetickými zdrojmi. Okrem toho podnik v úzkej spolupráci so svojimi dodávateľmi kontinuálne vylepšuje systémy a pracovné postupy.

Das Certifikát DQS na medzinárodnom trhu predstavuje dôkaz fungujúceho kvalitatívneho a enviromentálneho systému manažmentu. Tak napríklad, certifikačný systém budov BREEAM vyžaduje dôkaz certifikovaného enviromentálneho mamažmentu pre použité stavebné výrobky. S certifikátom DQS Schüco dokazuje, že už pri vývoji svojich produktov boli zohľadnené všetky relevantné enviromentálne požiadavky a navyše aj realizované v praxi.

Enviromentálne ciele firmy Schüco pamätajú na znižovanie spotreby prírodných zdrojov a produkcie emisií na ochranu zákazníkov, pracovníkov a životného prostredia. Konkrétne v lokalite Bielefeld ide o produkciu emisí a hluku, odvedenie odpadových vôd, o znečistenie pôdy, produkciu odpadov ako aj spotrebu surovín.
 


SUSTAINABILITY

Brochure to download

Fassade

Find out more about the sustainability measures Schüco is undertaking to tackle the global challenges of our time.

ISO 14001
Dashboard
Zatvoriť