Čo hľadáte?

Neuer Inhalt (1)
...

Take responsibility

Firma Schüco si je ako výrobný podnik vedomá, že jej vlastné hospodárske aktivity majú vplyv na životné prostredie, a tým jej vzniká povinnosť voči prírode a nasledujúcim generáciám konať tak, aby šetrila surovinami a chránila životné prostredie. Preto sa základným princípom trvalo udržateľného rozvoja produktov nepodriaďujú len systémy Schüco, ale svojím každodenným zodpovedným konaním prispievajú k minimalizácii enviromentálnej záťaže aj pracovníci.


 

V stredobode pozornosti pri týchto snahách stojí karbónová stopa podniku. V roku 2011 nechala firma Schüco po prvý raz preskúmať karbónovú stopu pre svoje sídla v Nemecku a dosiahla hodnotu 74 292 ton CO2. Teraz je cieľom túto hodnotu každoročne nanovo preskúmať a opatreniami, ktoré chránia životné prostredie, ju neustále redukovať.

Okrem toho je systém enviromentálneho manažmentu firmy Schüco International KG v sídle podniku v Bielefelde certifikovaný podľa medzinárodnej normy enviromentálneho manažmentu ISO 14001 a manažment kvality podľa normy manažmentu kvality ISO 9001.

SUSTAINABILITY

Brochure to download

Fassade

Find out more about the sustainability measures Schüco is undertaking to tackle the global challenges of our time.

Certificates
Dashboard
Zatvoriť