Schüco Sök

På 2000-talet: Utbildning inom innovation

Schüco ser globaliseringen som en chans och utvidgar sin verksamhet till Sydamerika och Kina. Med de tre divisionerna metall, plast och solenergi är företaget specialist på hållbara lösningar för klimatskalet.

Neuer Inhalt (1)
Från inbrottsskydd till vattentäthet: I teknikcentret utförs obektspecifika tester. 

Ta ansvar

2000 Energieffektivitet är temat för det nya årtusendet. Schüco tar sig an den aktuella framtidsfrågan på ett konsekvent vis och levererar en byggnadsmässig respons på koldioxidutsläppsdebatten. Redan när byggnader utformas är det viktigt att använda ytterskalet som energisparare och energileverantör. Med intelligenta och hållbara fönster-, dörr- och fasadlösningar.


2001 Schüco går online: Den nya webbplatsen går online för snabbare vägledning för användarna och effektivare kommunikation och information till kunderna.


2003 Med ”e-drive” skapas en ny generation fönster som kan manövreras elektroniskt utan handtag. 


2005 Schücos teknologicenter ackrediteras som oberoende och certifierat test- och provningslaboratorium för klimatskal. Dessutom presenteras tipp-och-vänd-beslaget ”TipTronic”. 

Innovation av aluminium

2007 Fönster- och dörrsystemet ”Schüco AWS/ADS” sätter en ny standard och ersätter det renommerade systemet ”Royal S”. Dessutom öppnas Schüco Competence Center på huvudkontoret i Bielefeld och bidrar hädanefter till att öka kompetensen hos anställda och partner tack vare de målgruppsinriktade kurserna. Särskilt praktiska är utbildningarna i den inbyggda kundverkstaden, där man lär sig bearbetning av Schüco-system och hantering av Schüco-maskiner.


2008 Schüco engagerar sig i golf. Kombinationen passar bra: precision och perfektion i samklang med natur och teknik. Ett år senare äger Schücos första golfturnering Schüco Open rum, med många internationella golfstjärnor på plats.


2009 Schüco presenterar det unika fasadkonceptet 2° för klimatskalet. Med den framåtsyftande, energieffektiva tekniken ger företaget sitt bidrag till att begränsa den globala uppvärmningen årligen till 2 °Celsius.

Neuer Inhalt (1)
Schüco Competence Center i Bielefeld: I den energieffektiva och multifunktionella byggnaden används den senaste Schüco-tekniken. Här inryms kundverkstaden, tillfällen för kurser eller evenemang, en lounge och Schüco World-utställningen.