Schüco Sök

ISO 9001

Schücos certifierade managementpolitik

Ett aktiv kvalitets-, miljö-, energi- och säkerhetsarbete utgör en viktig del av Schüco managementpolitik. Vi tar hänsyn till alla relevanta aspekter - från upphandling av varor och råmaterial till utveckling, produktion, marknadsföring, distribution och logistik till avfallshantering.


Ett certifikat i enlighet med ISO 9001 fastställer de krav som ställs på företagets managementpolitik. Ansvar och arbetssätt presenteras på ett öppet sätt enligt ett ramverk erhållet av ISO 9001. Målet är att säkerställa bästa standard för våra produkter och tjänster. Detta görs inte bara för att undviker misstag utan förbättrar också löpande alla produkter och processer. Nationella lagar och förordningar ses som minimikrav på Schüco. Inom hela koncernen eftersträvas generellt ett högre säkerhets-, hälso- och miljöskydd än lagen förordnar. På den internationella marknaden är ISO 9001 DQS-certifikatet ett erkänt bevis på en fungerande managementpolitik.

DQS-certifikatet är ett bevis på att Schüco tar i beaktning samt implementerar alla relevanta krav som ställs på en fullgod managementpolitik enligt ISO 9001.

DQS-Certifikat ISO 9001 (pdf, 1,6 MB)

HÅLLBARHET

Broschyrer

Fassade

Läs mer om åtgärderna Schüco åtar sig för att tackla vår tids globala utmaningar.

ISO 9001
Dashboard
webspecial.m209.close