Schüco Sök

...

För hållbart byggande idag och imorgon.

Strävan efter en hållbar arkitektur som tar hänsyn till sociokulturella aspekter samt ekonomi och miljö blir allt större. I fokus står människans, rummets och naturens samklang. 

Främja och säkra människors välbefinnande

Människans hälsa och välbefinnande måste främjas och säkerställas. Byggnader som genom visuell, termisk, akustisk, ergonomisk och hygienisk kvalitet positiv inverkar på användarna och samtidigt tar hänsyn till ekonomiska krav på lång livslängd och lönsamhet möjliggör detta. Dessutom betraktas byggnader och använda byggprodukter ur ett livscykelperspektiv för att säkerställa att värdefulla råmaterial återvinns och återanvänds optimalt.

Schüco tar utvecklingen på stort allvar och realiserar teknologier med människan i fokus och naturen i samklang.   Investerare, arkitekter, byggföretag och partner får stöd i alla projektfaser - från första idé till avvecklingen av en fasad. Detta inkluderar rådgivning om certifiering, planeringen med hållbara system, miljövarudeklarationer och återvinning av klimatskal. Schücosystemen utgör grunden för hållbart byggande. Alla Schücosystem, oavsett om de tillverkas av PVC, aluminium eller stål, omfattas av produktutveckling som strävar efter hållbarhet. Systemen erbjuder maximal gestaltningsfrihet och höga anspråk på design liksom på energieffektivitet, resursskydd och klimatskydd. Genom sin långa livslängd och möjlighet till återvinning bidrar de positivt till uppförandet av hållbara byggnader.

Schüco går även steget längre och tar ansvar för mer än bara systemen. Företaget stöttar kunder, arkitekter, byggherrar och konsulter i alla stadier av att skapa hållbara byggnader - från den första idén till nedmontering av fasaden. Detta innefattar rådgivning gällande certificat, utveckling och design av hållbara system, miljödeklarationer och återvinning av byggnadskuvertet.

Informationsbroschyr och hållbarhetsrapport

Läs mer om de hållbarhetsåtgärder Schüco vidtar för att tackla vår tids globala utmaningar. I informationsbroschyren "Sustainability: Our motivation. Our contribution." kan du läsa mer om de idéer och åtgärder Schüco tar för att möta de ständigt förändrade kraven på en miljövänlig stadsutveckling och om varför hållbart byggande lönar sig på lång sikt – för alla inblandade.

Ladda ned broschyr (pdf, 7,0 MB)


Schüco tar miljö- och hållbarhetsfrågor på allvar, vilket genomsyrar Schücos hållbarhetsrapporter. I enlighet med riktlinjerna för den internationella etablerade standarden GRI G4, ”Global Reporting Initiative”, redovisas här information om hur vi arbetar med hållbarhet på Schüco. Rapporterna redovisar företagets ekonomiska, ekologiska och sociala aktiviteter samt definierar mål för framtiden. 

Hållbarhetsrapport 2019/2020 (pdf, 4,8 MB)

 Hållbarhetsrapport 2017/18 (pdf, 102,7 KB)


CRADLE TO CRADLE®

Cradle to cradle står för kontinuerliga materialcykler och positivt definierade material som är ofarliga för människor och miljön.


Cradle to cradle (C2C) är ett designkoncept för hållbart byggande där produkter och byggnader utvecklas på ett sådant sätt att de inte generar avfall eller i framtiden behöver kasseras. De tekniska värdefulla materialen återvinns enligt C2C i cykler med en fortsatt hög nivå på kvaliteten. Ingredienser i produkterna som används testas kontinuerligt för att upptäcka eventuella gifter eller föroreningar och målet med konceptet är att bygga fördelaktigt för både människa och miljö. C2C banar väg för ett nytt ekonomiskt cirkulärt system som fokuserar på innovation, kvalitet och kreativitet och att detta fungerar bekräftas redan av flera tusen produkter världen över som utvecklats enligt denna princip.


Läs mer om C2C

HÅLLBARHET

Broschyrer

Fassade

Läs mer om åtgärderna Schüco åtar sig för att tackla vår tids globala utmaningar.

Hållbarhet
Dashboard
webspecial.m209.close