Schüco Sök

Värdefulla material

Aluminium, PVC-U, Stål

Aluminium

Aluminium ger arkitekten oändliga möjligheter att uttrycka sig. Det låter sig formas helt efter arkitektens önskan och kan ytbehandlas valfritt. Egenskaperna ger maximal frihet i den framtidsvisande och hållbara planeringen och materialet är dessutom miljömässigt försvarbart. Moderna fasadpartier av aluminium utmärker sig genom låga U-värden. De bidrar därmed väsentligt till byggnadens positiva miljöbalansräkning. Optimerad godstjocklek i systemkonstruktionen minimerar materialförbrukningen och säkerställer den mekaniska stabiliteten. Korrosionsbeständigheten garanterar lång livslängd och hållbarhet. Aluminium är ofarligt för människor. När det väl en gång är utvunnet kan det återanvändas oändligt antal gånger med bibehållen kvalitet. Till och med spånen kan återanvändas.

PVC-U

Förutsättning för morgondagen är att vi använder material som uppfyller de högsta kraven. PVC är ett sådant material och används allt oftare för tillverkningen av fönster och dörrar. PVC-profiler har mycket goda isolerande egenskaper och bidrar därmed positivt till byggnadens energibalansräkning. De har dessutom lång livslängd. Vilket till stor del beror på materialets väderbeständighet. PVC ger stort designspelrum. Och säkerhet i planeringen av framtidsvisande byggnader. En av de viktigaste egenskaperna är PVC-profilerna återvinningsmöjlighet. De kan enkelt demonteras och plockas isär för att återvinnas. Den som planerar och bygger med PVC-fönster och -dörrar bidrar positivt till en hållbar framtid.

Stål

Stål förbrukas inte, det används: eftersom det är 100% återvinningsbart är det regenererbart i en sluten materialcykel. Det ger arkitekter och designers möjlighet till flexibel användning med stor spännvidd och är därmed ett kostnadseffektivt material. Slanka profiler ger effektiv ytanvändning. En mycket lång livslängd med låga livscykelkostnader gör materialet unikt. Med löstagbara anslutningar kan stålet enkelt demonteras och återanvändas för andra syften. Ett allroundmaterial som kan anpassar till alla krav och harmoniserar med glas och betong.

HÅLLBARHET

Broschyrer

Fassade

Läs mer om åtgärderna Schüco åtar sig för att tackla vår tids globala utmaningar.

Värdefulla material
Dashboard
webspecial.m209.close