Schüco Sök

State-of-the-art-koncept

Aluminiumåtervinning - A/U/F

Syftet med A/U/F (Aluminium und Umwelt im Fenster- und Fassadenbau) är att främja återvinningen och återanvändningen av aluminium i demonterade byggdelar som fönster, dörrar och fasader. Schüco är medlem i A/U/F, en organisation för systemleverantörer, tillverkare, bearbetningsföretag och leverantörer i hela Tyskland. A/U/F ser till en ansvarstagande återvinning av uttjänta aluminiumfönsterprofiler, de kan återvinnas till nästan 100 %. För återvinningen finfördelas, rengörs och smälts aluminiumet ner. Fördelen: att återbruka aluminium kräver bara cirka 5 % av den energimängd som krävs för att producera ny. Det talar också för att metoden är kostnadseffektiv och att aluminiumsystemens hållbarhet är jämförbar med andra material. Siffrorna talar för sig: 75% av det aluminium som har producerats sedan 1888 är fortfarande i bruk. Kvaliteten på återanvänt aluminium skiljer sig på intet sätt från ursprungskvaliteten och det kan användas fullt ut för nya profiler.

PVC-U-återvinning - Rewindo

Rewindo är en intresseorganisation för ledande tyska PVC-profiltillverkare och en sammanslagning av FREI och VEKA Umwelttechnik GmbH. Rewindo har som syfte att öka återvinningen av PVC-fönster, -dörrar och –rullgardiner och återföra materialet i kretsloppet. Rewindo är en servicepartner för återvinning av byggprodukter tillverkade av PVC. Organisationen stödjer sina medlemmar i recyclingfrågor, bland annat genom dokumentation, tillhandahållande av återvinningskärl och genom att utfärda skrotningsintyg. Rewindo har som uppgift att informera, motivera och organisera. Att slänga uttjänta PVC-produkter är inte hållbart.

Dessutom tillämpas sedan år 2005 ” Technische Anleitung (TA)” för avfallshantering och riktlinjerna för avfallsdeponering. Inget obehandlat avfall får längre deponeras.

Uttjänta PVC-fönster ska återanvändas. Möjligheten att återbruka PVC och använda materialet i en ny produktcykel ger stora miljömässiga fördelar. Vi skonar våra naturresurser. Och i slutet av återvinningsprocessen får vi ut näst intill oblandad PVC av likvärdig kvalitet som nytt material. Profiler av återvunnet material har samma fysikaliska egenskaper som de av nyproducerad PVC. De bidrar också betydligt till att minska koldioxidutsläppen i tillverkningen.

Att engagemanget i Rewindo lönar sig visar resultatet 2012. Det producerades över 22  000 ton granulat av uttjänta fönster, dörrar och rullgardiner. Det motsvarar cirka 1,2 miljoner gamla fönster.

Stål - Bevisat hållbart

Att bygga hållbart innebär att planera, bygga och driva byggnader miljövänligt, ekonomiskt och funktionellt. Schüco stålsystem Jansen har som mål att tillsammans med sina partner runt om i världen hushålla med naturresurser och spara energi. Stålbranschen har givit VFF (Verband für Fenster und Fassaden) i uppdrag att ta fram miljövarudeklarationer (EPDs) som tydligt visar materialets hållbarhet i klimatskal och invändig utbyggnad. Dessa miljövarudeklarationer för fönster, dörrar och fasader står arkitekter, planerare och tillverkare till förfogande. De utgör grunden för de alltmer efterfrågade byggnadscertifieringarna som exempelvis DGNB och BREEAM.

  • Enkel användning av miljövarudeklarationer enligt ISO 14025 och EN 15804 (EPD, Environmental Product Declarations)
  • Säker planering av byggnadscertifiering för fönster, dörrar och fasader av stålsystem.
  • Kan användas i nästan alla europeiska länder samt internationellt
  • Oberoende deklaration (typ III) med säkerställda genomsnittsvärden från stålindustrin
  • Kan användas för alla in- och utvändiga stålpartier
  • Helhetssyn på kompletta stålpartier

HÅLLBARHET

Broschyrer

Fassade

Läs mer om åtgärderna Schüco åtar sig för att tackla vår tids globala utmaningar.

State-of-the-art-koncept
Dashboard
webspecial.m209.close