Schüco Sök

...

En ny generation produkter från Schüco

med framtidsvisande och miljövänliga material

Den nya aluminiumproduktgenerationen Green

I fasadsystemet FW 50+.SI Green och aluminiumfönstret AWS 90.SI+ Green används exempelvis isolersteg, tätningar och klämlister med andel förnyelsebar råvara. Vi kan därmed minska användningen av fossila råvaror och energi. Utvecklingen möjliggörs exempelvis genom användningen av växten Ricinus communis. Med hjälp av trädets frön utvinns sebacinsyra som används för framställningen av polyamider. Dessa polyamider utgör basen för klämlisterna i fasadsystemet FW 50+.SI Green och de "gröna" isolerstegen i Schücos fönstersystem AWS 90.SI+Green.

Frönas olja används i isolerstegens skum, helt utan kemisk omvandling. Schüco bidrar genom användningen av EPDM (syntestiskt gummi) baserat på sockerrör och bioetanol till en positiv utveckling av biotekniken. Tack vare att dessa fönster och fasader konstrueras med PVC baserat på en betydande andel förnyelsebara råvara bidrar de dubbelt till att minska utsläppen av växthusgaser. De uppvisar reducerad „global warming potential“.

Genom användandet av förnyelsebara råvaror minskas utsläppen av växthusgaser i tillverkningen. Dessutom skonas våra naturresurser. Aluminiumfönster och -fasader på passivhusnivå i kombination med användandet av förnyelsebara råvaror visar att Schüco tar hållbart byggande på allvar.

Kombination av hållbarhet och energieffektivitet

Isolering är en avgörande nyckelfaktor i den tyska energirevolutionen. Många tyska kommuner har förpliktigat sig till införa passivhusnivå som standard för all offentlig nybyggnation. Både Schücos fönstersystem AWS 90.SI+ Green och fasadsystemet FW 50+.SI Green uppfyller dessa krav. De kombinerar fördelarna med aluminiumets långa livslängd och isolering på passivhusnivå. De skonar därigenom våra naturresurser och reducerar koldioxidutsläppen. Tack vare att dessa fönster och fasader konstrueras med PVC baserat på en betydande andel förnyelsebara råvara bidrar de dubbelt till att minska utsläppen av växthusgaser. De uppvisar reducerad „global warming potential“. Genom användandet av förnyelsebara råvaror minskas utsläppen av växthusgaser i tillverkningen. Dessutom skonas våra naturresurser. Aluminiumfönster och -fasader på passivhusnivå i kombination med användandet av förnyelsebara råvaror visar att Schüco tar hållbart byggande på allvar.

PVC-U - miljövänliga system bidrar till hållbarhet

Schücos PVC-system är 100 % återvinningsbara. De kan därmed problemfritt integreras i återvinningscykeln. Sedan år 2010 avstår Schüco blystabilisatorer i PVC. Istället används tungmetallfria produkter baserade på kalcium-zinkföreningar. Schüco PVC- och kompositsystem är därmed fria från bly. Därmed uppfyller Schüco PVC-branschens frivilliga målsättning Vinyl 2010 om att avskaffa användningen av bly till år 2015.

Schüco Alu Inside
I profilsystem Schüco Alu Inside använder sig Schüco av en patenterad aluminiumkompositkonstruktion. Denna minskar köldbryggor och gör profilsystemet Schüco Alu Inside till ett passivhuscertifierat fönstersystem med utmärkta isoleregenskaper. 


Schüco SI 82
Det passivhuslämpade fönstersystemet Schüco SI 82 har tack vare 6-kammarteknik och större byggdjup på 82 mm utmärkta isoleregenskaper. Utan dyr tilläggsutrustning kan systemet användas för fönster- och dörrpartier i lågenergihuskonstruktioner.

Stålsystem uppfyller de högsta kraven på klimatskydd, värdebeständighet och lång livslängd

HI-system konstruerade av material med lång livslängd
Fasadsystemet VISS HI och det nya fönster- och dörrsystemet Janisol HI sätter nya standarder inom klimatskydd och hållbart byggande. Stål är det material som används vid planerandet av hållbara byggnader, såväl vad gäller den primära bärande konstruktionen som hela klimatskalet. Stål, glas och betong passar väl samman eftersom de har näst intill identisk värmeutvidgningskoefficient. Detta möjliggör en "harmoni av material", vilket är unikt i byggbranschen.

Stålfasadsystemet VISS HI övertygar med de bästa värmetransmissionsvärdena enligt passivhusstandard. Tillsammans med det nya stålsystemet Janisol HI för öppningsbara fönster och dörrar kan det hållbaraste klimatskalet byggas med det mest långlivade och värdebeständigaste materialet. Löstagbara anslutningar underlättar dessutom demontering vid slutet av livscykeln. Det demonterade materialet kan återvinnas till 99 % och användas till nya stålfasader.

HÅLLBARHET

Broschyrer

Fassade

Läs mer om åtgärderna Schüco åtar sig för att tackla vår tids globala utmaningar.

En ny generation produkter
Dashboard
webspecial.m209.close