Schüco Sök

Cradle to Cradle

Hållbart från start

Att bygga hållbart betyder att tänka år framöver. Byggnader som vi designar idag avgör hur framtida generationer kommer att leva och fungera. Cradle to Cradle är därför en viktig del av vår 360° hållbarhetsapproach. Egenskaper som är inspirerade av Cradle to Cradle-principen uppfyller morgondagens standarder samtidigt som de fungerar som ett värdefullt råvarulager.

Cradle to Cradle-filosofin ligger till grund i all produktutveckling hos Schüco. När det kommer till genomförandet av dessa visar Schüco vägen med 46 redan Silver-certifierade system. Alla C2C-certifierade system hos Schüco är tillgängliga som standard utan extra kostnad och som redan möter framtidens krav. Det betyder även att C2C-inspirerade byggnader behåller sitt värde över tid bättre än konventionella byggnader.“Hållbarhet är inte en trend - det är en attityd. Detta genomsyrar alla områden på företaget. Schüco är pionjärer inom byggindustrin, inte enbart gällande vårt arbete med hållbarhetsfrågor, men även i utvecklandet av C2C-certifierade produkter. Vi förväntar oss att efterfrågan och behovet för dessa certifieringar kommer att öka signifikant. Inget annat system täcker hållbarhet på produktnivå så omfattande och konsekvent."

Andreas Engelhardt, CEO och Managing Partner på Schüco International KG

Ett revolutionärt koncept

Naturen var inspirationen för det banbrytande designkonceptet för de två innovativa tänkarna, professor Michael Braungart och William McDonough. C2C-filosofin anser att alla material är näringsämnen i slutna biologiska eller tekniska cykler. Detta sätt att se på material går långt utöver konventionella tankar om återvinning, eftersom materialen behåller sin kvalitet och inte skapar något avfall.


Cradle to Cradle-produkter och produktionsprocesser kräver nya tankesätt och omfattande planering - från produktion av råmaterial till användningsfasen till demontering, bearbetning och återanvändning som råmaterial. Det måste finnas bevis för att allt material som används är fria från föroreningar och produceras med förnybar energi för att vara säkra och inte skada människor eller miljön.
 


Cradle to Cradle Certified© is a registered trademark of the Cradle to Cradle Products Innovation Institute.
Cradle to Cradle Certified© is a registered trademark of the Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Strikta kriterier för certifiering

För att uppnå certifiering i enlighet med C2C Certifierad ™ produktstandard bedöms produkterna utifrån fem omfattande kriterier. Alla kriterier vägs lika, men den materiella hälsan är av särskild vikt. Om ett material innehåller ämnen på en förbjuden lista kommer certifiering inte att beviljas. I varje bedömningskriterium kan en av fem certifieringsnivåer uppnås: Basic, Brons, Silver, Guld eller Platinum. Resultaten registreras på ett resultatkort. Det totala resultatet för en produkt baseras på det svagaste kriteriet som bedömts.

Materialhälsa

Materialhälsa

Ämnesmaterialets hälsa

Människans och naturens hälsa och säkerhet måste garanteras. För detta ändamål bör tillverkarna registrera ämnena och bedöma deras toxikologi, hålla sig till gränsvärden,förbjudna ämnen och ersätta problematiska ämnen.

Återförbrukning av material

Återförbrukning av material

Produktens återvinningsbarhet i teknisk eller biologisk cykel

Tillverkare är skyldiga att tillverka produkter med hög återanvändningspotential. För detta ändamål är det nödvändigt att tillhandahålla bevis på god återvinningsbarhet, uppmuntra en hög andel sekundära råvaror och genomföra returprocesser.

Förnybar energi

Förnybar energi

Användning av förnybar energi

Målet är att använda förnybar energi. För detta ändamål bör tillverkare registrera utsläpp av växthusgaser, använda förnybara energikällor för produktion och vidare bearbetning eller balansera utsläpp orsakade av energiförbrukning med certifikat.

Vattenanvändning

Vattenanvändning

Ansvarsfull hantering av vatten

Det är viktigt att ha en rättvis och medveten metod för att hantera vattenanvändning. Det kräver en strategi för att hantera vatten på ett ansvarsfullt sätt.

Social rättvisa

Social rättvisa

Följande av sociala standarder

Mänsklig värdighet och integriteten hos naturliga system bör respekteras. För detta ändamål måste interna eller tredjepartsrevisioner genomföras, sociala problem i leveranskedjan korrigeras och positiva konsekvensstrategier implementeras.

”Vi måste tänka om gällande hållbarhet om vi vill forma framtiden för vår planet på ett positivt sätt. Cradle to Cradle tänker i termer av "fler fördelar" snarare än "mindre skada". För detta ändamål syftar C2C till att producera intelligenta produkter som cirkulerar oändligt i tekniska cykler utan kvalitetsförlust.

Byggbranschen kan ta en ledande roll i detta paradigmskifte. Byggsektorn står för cirka hälften av materialförbrukningen över hela världen. Vi bör använda detta faktum som en möjlighet att förnya och driva utvecklingen av produkter som verkligen är återvinningsbara. ”

Professor Michael Braungart, medgrundare av designkonceptet Cradle to Cradle

Gör hållbar planering enkel

Varje byggnad är unik. Arkitekter och planerare behöver därför lösningar som gör att de kan planera och konfigurera sina byggprojekt på ett flexibelt sätt. Schücos modulsystem är den perfekta basen för att skapa enskilda kombinationer av fönster-, dörr- och fasadsystem - och ha full kontroll över kostnader och kvalitet i processen.

Schüco uppnådde Brons C2C-certifiering för sitt modulsystem redan 2016. Det innebär att certifierade artiklar kan användas för att sätta samman hela produktionslinjen med C2C Brons-standarden. C2C-modulsystemet har silvercertifiering sedan 2018. 43 system är nu certifierade enligt den höga C2C Silver-standarden.

SchüCal: Designprogramvaran SchüCal introducerar modulsystemet till en modern planering, vilket gör att enskilda fönster-, dörr- och fasadkombinationer kan få C2C-verifiering. SchüCal kontrollerar också snabbt alla Silver-certifierade Schüco-system för att se om det finns en C2C-kompatibel konfiguration. Med en knapptryckning genererar den miljövarudeklarationer, U-värdesberäkningar och CE-prestandadeklarationer. Detta ger fasadutvecklare och arkitekter fullständig designfrihet och tillförlitlighet för att planera ett hållbart byggnadskuvert.

Byggnadscertifiering: C2C-certifierade produkter ses positivt av LEED och DGNB (Geman Sustainable Building Council) byggcertifieringssystem. Dessutom kan certifieringen användas som ett underlag i många andra gröna byggnadsstandarder. Schüco stöder arkitekter, investerare och tillverkare med detaljerad dokumentation om de aktuella certifikaten.

De första byggnaderna...

Den första C2C-inspirerade byggnaden i Tyskland är RAG: s huvudkontor på UNESCO: s världsarv för kolgruvan Zollverein i Essen. Det är utrustat med Schüco AWS 75.SI + aluminiumfönstersystem med silvercertifiering. De enskilda fönsterenheterna är utformade så att de kan återvinnas helt om byggnaden rivs eller byggs om, vilket gör en fasad som inte generar något avfall till verklighet. RAG-byggnaden kommer troligtvis att tilldelas DGNB:s certifikat Platinum.


Schücosystem med Silver-certifiering

43 Schüco-system har Silver-certifiering enligt C2C.

Du kan ladda ner vårt C2C Silver här.

Schücosystem med Brons-certifiering

Fyra Schüco-system har Bronscertifiering enligt C2C.

Du kan ladda ner vårt C2C Brons här


”Sedan början av seklet har vi koncentrerat oss på frågan om hur arkitektoniska lösningar för hållbara byggnader kan se ut. Våra överväganden har sedan dess sträckt sig långt bortom den ursprungliga kärnfrågan om energieffektivitet: den ökade knappheten av resurser kräver en helhetssyn över byggnader i deras livscykel.

2008 utvecklade DGNB (German Sustainable Building Council) sin certifieringsstandard, och med det det mest omfattande systemet hittills för hållbart byggande i samband med ekologiska och sociokulturella aspekter. Vi har arbetat aktivt och formativt med produktrådgivningen sedan det grundades. På detta sätt har vi fokuserat på ansvarsfull behandling av resurser från ett tidigt skede. En kärnidé i detta avseende är byggnadsprodukternas slutna cirkulation.

Cradle to Cradle designkonceptet kombinerar dessa principer i ett system. För oss var det därför ett logiskt steg att tillämpa C2C-standarden på våra modulära fönster- och fasadsystem och utforma dem så att de kan anpassas och återvinnas. ”

Professor Winfried Heusler, Senior Vice President, Schüco International KG

HÅLLBARHET

Broschyrer

Fassade

Läs mer om åtgärderna Schüco åtar sig för att tackla vår tids globala utmaningar.

Cradle to Cradle
Dashboard
webspecial.m209.close