Schüco Sök

...

Certifierade byggnader i ropet

Högkvalitativa och centralt belägna kontorsbyggnader planeras, uppförs och certifieras numera av ekonomiska skäl hållbart. Grunden till bedömningen är ekonomiska, miljömässiga och sociokulturella aspekter likväl som tekniska kvaliteter och processkvalitet. Syftet är att säkerställa en resurseffektiv, hållbar och återvinningsbar användning av våra naturresurser och därmed minska de negativa effekterna på miljön och användarnas hälsa. För att säkerställa certifiering av en byggnad behövs genomtänkta system för klimatskalet och en helhetssyn i planering av fasaden. Schücos stora utbud av produkter och tjänster ger utmärkta förutsättningar för detta. 

Robusta material, låga underhållskostnader och ett fåtal, utbytbara slitagedelar säkerställer Schücosystemens långa livslängd och de ekonomiska förutsättningarna för certifiering. Schücosystemen ger höga poäng tack vare att de är energieffektiva och användarvänliga. De möter inte bara användarnas individuella behov i alla klimatzoner utan kan även generera energi.

Schüco erbjuder dessutom system som optimerar dagsljuset, ventilation och solavskärmningen och därmed tar hänsyn till de sociokulturella aspekterna i byggnadscertifieringen samt ökar komforten. Sedan årtionden tillbaka testar Schüco alla produktutvecklingar i det egna teknologi- och testcentret ackrediterat av DAkkS (tyska ackrediteringsorganet) för att garantera den tekniska systemkvaliteten. Schücos hållbarhetsstrategi 360° säkerställer certifieringsprocessen och omfattar produktens hela livscykel, från tillverkning till användande till återanvändning.

Viktiga certifieringar

RÅDGIVNING OCH PLANERING MED LÅNGSIKTIGT PERSPEKTIV - EPD FÖR ALUMINIUMFÖNSTER

För 360° hållbarhet är det viktigt med miljödeklarationer (Environmental Product Declarations, EPD) för alla produktsystem. Dessa kan skapas direkt i Schücos kalkylationsprogram SchüCal. Systemens låga energiförbrukning och arbetet med att använda förnybara råvaror i skum och tätningar gör resten. Den nya förordningen ser dessutom till byggprodukternas hållbarhet som påvisas via EPDs. Genom att ta hänsyn till konstruktion och kalkylation säkerställs planering och kostnadsberäkning.

Generella EPD:er för Schücos system hittar du här:


Den säkerställda låga energiförbrukningen av systemen och de råvaror som används i deras skum och packningar går ett steg längre. De nya föreskrifterna för byggprodukter bidrar också till hållbarhetsaspekten i byggprodukter som i sin tur kan certifieras med egna EPD:er. Den integrerade strategin för konstruktion och beräkning innebär att specifikationerna erbjuder en pålitlig planering och kostnadssäkerhet.

FÖRBUNDS-EPD FÖR PVC-FÖNSTER

För PVC-fönster finns det redan en så kallad förbunds-EPD för PVC-system med 70 mm byggdjup. En till "genomsnitts-EPD" för system ≥ 80 mm enligt ISO 14025 och DIN EN 15804 är på väg att tas fram. För dessa EPDs har en EPPA-arbetsgrupp på europeisk nivå med Schücos medverkan beräknat, sammanställt och utvärderat data särskilt för PVC-fönster. PVC-fönstrens tänkbara miljöeffekter visas genom hela livscykeln procentuellt för tillverknings-, användande- och end-of-life-fasen. Schücos system Schüco CT 70 AS och Schüco CT 70 MD finns representerade i DGNB-navigatorn (www.dgnb-navigator.de). Där finns ytterligare information att ladda ner.

EPD:ER FÖR FÖNSTER, DÖRRAR OCH FASADER I STÅL

Som leverantör av kompletta stålprofilsystem säkerställer Schüco Jansen stålsystem att byggnader designas, installeras och i synnerhet används hållbart. Branschspecifika miljöproduktdeklarationer i enlighet med ISO 14025 och EN 15804 för fönster, dörrar och fasader kan också göras tillgängliga för tillverkaren och utvecklaren. Kund- och projektspecifika EPD: er kan snabbt erhållas, enkelt och till en låg kostnad från ift Rosenheim testinstitut. Provnings:EPD: er kan laddas ner från Jansens webbplats.

HÅLLBARHET

Broschyrer

Fassade

Läs mer om åtgärderna Schüco åtar sig för att tackla vår tids globala utmaningar.

Certifiering av byggnader
Dashboard
webspecial.m209.close