Schüco Sök

360° hållbart

Byggnadskuvertets livscykel och varsam användning av resurser

Byggnadskuvertet står ofta för en stor del av livscykelkostnaderna. Även om anskaffningskostnaderna är relativt höga för aluminiumfönster- och fasader i livscykelns början blir beräkningarna en helt annan historia när man tar hänsyn till lägre energiförbrukning, minskat underhåll samt användningen av det återvunna material som framställs när byggnaden monteras ner och återvinns många decennier senare. 

Schüco har gällande detta ingått samarbeten med blanda andra WWF (World Wildlife Found) och ASI (Aluminum Stewardship Initiative) för att hela råvarukedjan gällande aluminium ska tas i hänsyn både vad gäller ekologiska kriterier som sociala. Schüco stödjer dessa värdeorienterade perspektiv för moderna byggnader med sitt koncept av 360° hållbarhet.

Med perspektivet 360° hållbarhet erbjuder Schüco fönster- och fasadsystem för ekonomiska och framtidssäkra byggnader som skonar naturresurser och som kommer med all nödvändig teknisk dokumentation och certifieringar. Efterfrågan på arbetsplatser och bostäder som möter de behov från användarna och främjar hälsa samtidigt som de minimerar energiåtgång och bevarar resurser är stor. Detta gäller produktens hela livscykeln från produktion, genom hela livslängden och slutligen till nedmontering och återanvändning. 

Modern byggteknik måste därför möta dessa behov i termer av design, komfort och säkerhet. Byggnaderna minskar även sina koldioxidutsläpp genom värmeisolering och optimerad ventilation. Tack vare intelligenta konstruktioner och återvinningsbara komponenter som inte är skadliga för människor eller miljö ges även en chans till att bearbeta och återanvända material i slutet av produkternas livscykel för att återigen skapa värdefullt råmaterial. Denna "från vagga till grav-princip" (C2C) är modellen för allt fler produkter från Schüco.

HÅLLBARHET

Broschyrer

Fassade

Läs mer om åtgärderna Schüco åtar sig för att tackla vår tids globala utmaningar.

360° Hållbart
Dashboard
webspecial.m209.close