Schüco Sök

ISO 14001

Schüco har ett certifierat miljöledningssystem

Det tyska organet för certifiering av managementsystem (DQS) certifierade i december 2013 Schüco International KGs miljöledningssystem på huvudkontoret i Bielefeld enligt den internationella normen ISO 14001.

Ett DQS-certifierat miljöledningssystem kräver att företaget uppfyller miljölagstiftningen och genomför frivilliga åtgärder för att minska belastningen på miljön. Schücos mål är inte bara att optimera de interna affärsprocesserna för att minska miljöpåverkan utan även att med våra produkter och processer stödja kunder och leverantörer i att minska energianvändningen. Vi förbättrar kontinuerligt i nära samarbete med våra leverantörer system och arbetsflöden.

 är ett internationellt erkänt bevis på ett fungerande kvalitets- och miljöledningssystem. Certifieringssystemet BREEAM kräver exempelvis bevis på ett certifierat miljöledningssystem för de produkter som används i byggnaden. DQS-certifikatet påvisar att Schüco redan i produktutvecklingen tar hänsyn till och omsätter alla relevanta miljökrav.

Schücos mål är att minska utsläppen och användningen av naturresurser för att skydda kunder, medarbetare och miljön. Konkret handlar det i Bielefeld om att minska luftutsläpp, bullernivåer, vattenutsläpp, markanvändning, avfall och användandet av råmaterial.


DQS-Certifikat ISO 14001 (pdf, 768,7 KB)


HÅLLBARHET

Broschyrer

Fassade

Läs mer om åtgärderna Schüco åtar sig för att tackla vår tids globala utmaningar.

ISO 14001
Dashboard
webspecial.m209.close