Schüco Sök

Hållbarhet på Schüco
...

För hållbart byggande idag och imorgon.

Strävan efter en hållbar arkitektur som tar hänsyn till sociokulturella aspekter samt ekonomi och miljö blir allt större. I fokus står människans, rummets och naturens samklang. 

Främja och säkra människors välbefinnande

Människans hälsa och välbefinnande måste främjas och säkerställas. Byggnader som genom visuell, termisk, akustisk, ergonomisk och hygienisk kvalitet positiv inverkar på användarna och samtidigt tar hänsyn till ekonomiska krav på lång livslängd och lönsamhet möjliggör detta. Dessutom betraktas byggnader och använda byggprodukter ur ett livscykelperspektiv för att säkerställa att värdefulla råmaterial återvinns och återanvänds optimalt.

Schüco tar utvecklingen på stort allvar och realiserar teknologier med människan i fokus och naturen i samklang.   Investerare, arkitekter, byggföretag och partner får stöd i alla projektfaser - från första idé till avvecklingen av en fasad. Detta inkluderar rådgivning om certifiering, planeringen med hållbara system, miljövarudeklarationer och återvinning av klimatskal. Schücosystemen utgör grunden för hållbart byggande. Alla Schücosystem, oavsett om de tillverkas av PVC, aluminium eller stål, omfattas av produktutveckling som strävar efter hållbarhet. Systemen erbjuder maximal gestaltningsfrihet och höga anspråk på design liksom på energieffektivitet, resursskydd och klimatskydd. Genom sin långa livslängd och möjlighet till återvinning bidrar de positivt till uppförandet av hållbara byggnader.

Schüco går även steget längre och tar ansvar för mer än bara systemen. Företaget stöttar kunder, arkitekter, byggherrar och konsulter i alla stadier av att skapa hållbara byggnader - från den första idén till nedmontering av fasaden. Detta innefattar rådgivning gällande certificat, utveckling och design av hållbara system, miljödeklarationer och återvinning av klimatskal.

Mer information

HÅLLBARHET

Broschyrer

Fassade

Läs mer om åtgärderna Schüco åtar sig för att tackla vår tids globala utmaningar.

Hållbarhet
Dashboard
webspecial.m209.close