Wyszukiwarka Schüco

Większa efektywność dzięki zarządzaniu produkcją - z SchüCal MES

SchüCal MES (Manufacturing Execution System) to system służący do efektywnego zarządzania produkcją. Na podstawie wszystkich oczekujących zleceń produkcyjnych system SchüCal MES optymalizuje wykorzystanie maszyn i kolejność operacji w całym procesie produkcyjnym. Wszystkie informacje istotne dla realizacji poszczególnych etapów produkcji są udostępniane w cyfrowej formie we właściwym czasie i na właściwym stanowisku pracy.

Jakie są korzyści stosowania SchüCal MES?

Zarządzanie produkcją z wykorzystaniem SchüCal MES zapewnia przejrzystość procesów. Wpływa to na podniesienie jakości i skrócenie czasu produkcji. Jako idealne uzupełnienie  Schüco Fabrication Data Center, SchüCal MES zapewnia sterowanie procesem produkcji. Jednocześnie wiedza o procesie jest dokumentowana cyfrowo. Wyświetlane są na przykład dane dotyczące czasu produkcji lub postępu prac na innych stanowiskach produkcyjnych. Zapewnia to przejrzystość całego warsztatu i wysoki poziom akceptacji ze strony kierownictwa firmy.

Produkt jest łatwy w obsłudze. Nawet nowi pracownicy mogą szybko zacząć stosować MES w procesie produkcyjnym. SchüCal MES umożliwia produkcję bez użycia papierowych dokumentów i pracochłonnego wyszukiwania potrzebnych informacji.

"Zadaniem sterowania produkcją jest kierowanie produkcją na podstawie planowania, minimalizacja przestojów maszyn i zwiększenie szybkości realizacji zamówień. Zapewnia to wiele korzyści. Wyższa zdolność produkcyjna i zwiększone możliwości dostaw to tylko dwie z nich."

Linas Litvinas, Product Manager Schüco Digital

Jak dokładnie działa zarządzanie produkcją z SchüCal MES?

Dane dotyczące procesu produkcyjnego są pobierane z programu kalkulacyjnego Schüco SchüCal. Obliczone tam dane są przetwarzane w SchüCal MES i udostępniane użytkownikom w warsztacie za pośrednictwem Fabrication Data Center. Dzięki procesom "push" zamówienia przechodzą przez produkcję w sposób cyfrowy - bez użycia papieru.


Wymagane czynności kontrolne Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) są zaplanowane, a oznakowanie CE jest wydawane w formie raportów. W trakcie całego procesu produkcji przepływ profili i zmontowanych części jest monitorowany, a wszelkie zakłócenia są rejestrowane. Komunikację między pracownikami ułatwia komunikator. Dzięki temu można szybko informować o nieprzewidzianych zakłóceniach.  Zintegrowany system katalogów pozwala użytkownikom na szybki dostęp do Schüco Docu Center, jeśli potrzebne są dodatkowe informacje.

Jakie są warunki korzystania z SchüCal MES?

Do korzystania z SchüCal MES wymagany jest program kalkulacyjny Schüco - SchüCal. Dostarcza on niezbędnych danych produkcyjnych.

Dzięki Schüco Innovation Now koncentrujemy się na innowacjach, takich jak maszyny i usługi, które ułatwiają i usprawniają produkcję. Możesz spodziewać się nowych impulsów i inteligentnych koncepcji obróbki elementów aluminiowych. Pozwól nam inspirować się przez cały rok podczas premier produktowych, wydarzeń w showroomach i wirtualnych prezentacji tematów specjalnych.