Wyszukiwarka Schüco

...

360° zrównowazonego rozwoju

Koszty cyklu życia i ochrona zasobów naturalnych

POWŁOKA BUDYNKU I KOSZTY CYKLU ŻYCIA

Decydującą rolę w kalkulacji kosztów cyklu życia odgrywa powłoka budynku. Prawdą jest, że wysokowartościowe okna, fasady czy systemy wentylacji łączą się z dość wysokimi kosztami nabycia na początku cyklu życia inwestycji. Jednak koszty te zobaczymy w zupełnie innym świetle, gdy spojrzymy na późniejsze niskie zużycie energii przez budynek w związku z optymalną izolacją i wentylacją. Wysokowartościowe powłoki budynków oznaczają również niższe koszty konserwacji i umożliwiają późniejsze ponowne wykorzystanie cennych, niczym nie zanieczyszczonych materiałów, gdy po wielu latach przyjdzie czas na wyburzenie budynku i recykling.

Kluczowe kryteria decyzyjne w aspekcie cyklu wymagają wzięcia pod uwagę komfortu miejsca pracy, zapewnienie zoptymalizowanej  wentylacji, w wyniku czego poziom produktywności pracowników ulega zwiększeniu. W celu zbadania całego łańcucha dostaw aluminium zgodnie z kryteriami ekologicznymi i społecznymi, Schüco podejmuje współpracę z WWF (World Wildlife Fund) i ASI (Aluminium Stewardship Initiative). Warto nadmienić, że ta nowa ekologiczna perspektywa dla budynków była od dawna wspierana przez firmę Schüco w autorskiej, rozbudowanej koncepcji "360° zrównoważonego rozwoju".

PODEJŚCIE 360 °, OCHRONA ZASOBÓW I CRADLE TO CRADLE

Przyjmując cel "360° zrównoważonego rozwoju" firma Schüco staje przed wyzwaniem zaoferowania swoim klientom systemów odpowiednich dla przyszłościowych, energooszczędnych i ekonomicznych budynków. Celem jest kształtowanie takich przestrzeni do pracy i do mieszkania, które będą sprzyjały zdrowiu i komfortowi użytkowników, zminimalizują zużycie energii a jednocześnie pozwolą oszczędzać zasoby naturalne. Dotyczy to całego cyklu życia produktu: od powstania, przez okres eksploatacji, aż po możliwość ponownego wykorzystania materiałów po zakończeniu użytkowania.


Firma Schüco ma na względzie wszystkie te aspekty. Ludzie spędzają przeważającą część swojego życia w budynkach. Tym ważniejsze jest więc, aby technologie budowlane spełniały najwyższe wymagania pod względem wzornictwa, komfortu i bezpieczeństwa. Jednocześnie, dzięki oszczędności energii, budynki mogą wnosić bardzo istotny wkład w ograniczenie emisji CO2, a co za tym idzie - w ochronę zasobów naturalnych. W dziedzinie budownictwa Schüco oferuje rozwiązania systemowe, które dzięki wysokiej izolacyjności cieplnej, optymalnej i automatycznej regulacji temperatury oraz cyklicznej wentylacji umożliwiają znaczne ograniczenie zapotrzebowania na energię. Zasada “Cradle-to-Cradle” (C2C) zastosowanie znajduje w coraz bardziej zwiększającej się liczbie produktów Schüco.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Broszura do pobrania

Fassade
360° zrównoważonego rozwoju
Dashboard
Zamknij