Wyszukiwarka Schüco

ISO 9001

System zarządzania jakością firmy Schüco pomyślnie certyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 9001

System zarządzania jakością firmy Schüco International KG był po raz pierwszy certyfikowany w grudniu 1992 roku przez Niemieckie Towarzystwo Certyfikacji Systemów Zarządzania (DQS) zgodnie z międzynarodowym systemem zarządzania jakością ISO 9001. Od tamtego czasu przeprowadzany jest coroczny monitoring.

Norma ISO 9001 określa wymagania, jakie musi spełniać dział zarządzania jakością firmy. Dostarcza ona struktury, w ramach której obowiązki i procedury działania są przedstawione w przejrzysty sposób. Od momentu aktualizacji w październiku 2015 roku standard ten został przystosowany do struktury High Level Structure. Wywodzi się ona z podstawowej struktury systemów zarządzania, która została zdefiniowana w normach ISO. Firma z certyfikowanym systemem zarządzania jakością musi spełniać wymagania prawne, określić zasady i procesy oraz dążyć do realizacji określonych przez nią celów. W Schüco jednym z nich jest to, że oprócz optymalizacji wewnętrznych procesów biznesowych w zakresie jakości i usług, dążymy do tego, aby nasze procesy wspierały także klientów i dostawców w trakcie współpracy z nami. Bierzemy pod uwagę wszystkie związane z tym aspekty - od pozyskiwania towarów i surowców aż po rozwój, produkcję, marketing, logistykę i utylizację odpadów. Celem jest zapewnienie, że wszystkie produkty i usługi odpowiadają najwyższym standardom. Pozwala to nie tylko uniknąć błędów, lecz także stale ulepszać produkty i procesy. Certyfikat ISO 9001 DQS jest uznawanym na międzynarodową skalę dowodem posiadania funkcjonującego systemu zarządzania jakością.

Certyfikat DQS to dowód, że Schüco bierze pod uwagę i wdraża wszystkie najważniejsze wymogi, jakie norma ISO 9001 stawia przed systemem zarządzania jakością.


DQS certifikat ISO 9001 angielski (pdf, 1,6 MB)

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Broszura do pobrania

Fassade
ISO 9001
Dashboard
Zamknij