Wyszukiwarka Schüco

ISO 14001

System zarządzania środowiskiem firmy Schüco certyfikowany

Niemiecka Organizacja Certyfikacji Systemów Zarządzania (DQS) certyfikowała w grudniu 2013 roku system zarządzania środowiskowego Schüco International KG z siedzibą w Bielefeld

Międzynarodowa norma zarządzania środowiskowego ISO 14001 pomaga organizacjom opracować i wdrożyć system zarządzania środowiskowego oraz odpowiadające mu cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Norma koncentruje się na procesie ciągłego doskonalenia zgodnie z modelem „Plan-Do-Check-Act” (PDCA) w celu osiągnięcia określonych celów środowiskowych i ciągłej poprawy.

Certyfikowany system zarządzania środowiskowego wymaga od firmy spełnienia prawnych wymagań środowiskowych oraz określenia i realizacji własnych, dobrowolnych celów środowiskowych. Celem firmy Schüco jest nie tylko optymalizacja wewnętrznych procesów biznesowych pod kątem ich wpływu na środowisko. Jej produkty i procesy mają również wspierać klientów oraz dostawców w efektywnym wykorzystaniu zasobów energetycznych.

Uznawanym na międzynarodowym rynku dowodem na posiadanie funkcjonującego systemu zarządzania środowiskowego jest certyfikat ISO 14001 DQS (pdf, 713 KB). Na przykład system certyfikacji budynków BREEAM wymaga potwierdzenia posiadania certyfikowanego systemu zarządzania środowiskowego dla stosowanych wyrobów budowlanych. Certyfikat DQS jest dowodem na to, że Schüco bierze pod uwagę i wdraża wszystkie istotne wymagania środowiskowe podczas opracowywania swoich produktów.

Cele środowiskowe Schüco zakładają redukcję emisji i zużycia zasobów w celu ochrony klientów, pracowników i środowiska naturalnego. W przypadku siedziby w Bielefeld chodzi w szczególności o emisję hałasu i zanieczyszczeń powietrza, odprowadzanie ścieków do wód, zanieczyszczenie gleby, wytwarzanie odpadów i zużycie surowców.


DQS certyfikat ISO 14001 angielski (pdf, 768,7 KB) 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Broszura do pobrania

Fassade
ISO 14001
Dashboard
Zamknij