Wyszukiwarka Schüco

Bilans CO2

Firma Schüco podejmuje różnorodne działania zmierzające do zmniejszania emisji gazów mających szkodliwy wpływ na nasz klimat. W tym celu w siedzibie firmy wprowadzono monitoring emisji CO2, centralne ogrzewanie w większej części centrali w Bielefeld wykonane jest w oparciu o technologie charakteryzujące się niską emisją CO2, ponadto do dyspozycji oddano nowe narzędzia zarządzania systemem optymalizacji logistyki transportu.

REDUKCJA EMISJI CO2

Ponadto od 01.01.2012 roku firma Schüco korzysta wszędzie w Niemczech z prądu wytwarzanego z odnawialnych źródeł energii. Już same tego typu działania spowodowały, że w 2012 roku emisja szkodliwych gazów wynikająca ze zużycia energii została zredukowana do 15% dotychczasowych wartości. Dalsze działania są podejmowane stopniowo. Odnoszą się one do zużycia papieru i materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz warunków ramowych dotyczących podróży służbowych wraz ze stosownymi normami, informacjami oraz kampaniami edukacyjnymi. Punktem odniesienia tych wszystkich działań mają być pracownicy Schüco, którzy poprzez swoje świadome postępowanie oraz zaangażowanie w podejmowanie działań na rzecz ochrony klimatu przyczyniać się będą do redukcji emisji CO2.


OKREŚLENIE WARTOŚCI ŚLADU WĘGLOWEGO

Procedura weryfikacyjna

W celu określenia wartości śladu węglowego (carbon footprint) Schüco pod uwagę została wzięta emisja CO2 wynikająca ze zużycia energii podczas produkcji, zapewnienia oświetlenia, ogrzewania oraz klimatyzacji dla wszystkich budynków firmy, a także działań transportowych, podróży służbowych, dojazdów do pracy oraz zużycia papieru i środków eksploatacyjnych do drukarek. Wszystkie parametry zostały sprawdzone przez TÜV NORD CERT, a do określenia wartości śladu węglowego zastosowano standard TN-CC 020: 2013-10.

Wyniki

Pierwszy bilans CO2 stanowi podwaliny długofalowego procesu ograniczania emisji CO2 oraz lepszego zarządzania energią i procesami ochrony klimatu. Bilans uwzględnia wszystkie gazy cieplarniane wyemitowane w 2011 roku na skutek procesów produkcyjnych oraz innych procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. W przeliczeniu na CO2 to ekwiwalent ok. 74.000 ton. Największa część (ponad 50%) przypadała na zużycie energii przez budynki włącznie z budynkami produkcyjnymi, a także procesy logistyczne, dojazdy do pracy, podróże służbowe oraz papier i materiały eksploatacyjne do drukarek.


Firma Schüco po raz drugi dokonała kontroli bilansu CO2 w swoich siedzibach w Niemczech. Kontrola została przeprowadzona przez TÜV NORD CERT. W roku 2011 ilość wyemitowanego CO2 wynosiła 74.292 tony, w roku 2012 było to już tylko 46.040 ton. Największą część (40%) stanowiło zużycie energii w usługach transportowych, 23% przypadało na budynki, 16% na dojazdy do pracy, 15% na podróże służbowe a 6% na papier i materiały eksploatacyjne do drukarek.


W porównaniu do roku 2011 ślad węglowy w firmie Schüco zmniejszył się o ponad 1/3 - głównie dzięki przejściu na prąd pochodzący z odnawialnych źródeł energii.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Broszura do pobrania

Fassade
Bilans CO2
Dashboard
Zamknij