Wyszukiwarka Schüco

...

Cel: harmonia pomiędzy człowiekiem, jego domem i środowiskiem

Przyszłość budownictwa wyznaczają światowe megatrendy, takie jak postępująca urbanizacja, stapianie się sfery życia prywatnego ze sferą pracy zawodowej i rosnąca świadomość potrzeby ochrony klimatu i środowiska. Ludzie oczekują architektury zrównoważonej, w takim samym stopniu uwzględniającej aspekty socjologiczno-kulturowe, ekonomiczne, jak i ekologiczne. Głównym celem jest przy tym osiągnięcie harmonii pomiędzy człowiekiem, jego domem i środowiskiem.


Kluczową rolę dla realizacji nowych wyzwań odgrywają budynki o wysokich walorach wizualnych, cieplnych, akustycznych, ergonomicznych i higienicznych, gdyż wpływają one pozytywnie na zdrowie i dobre samopoczucie człowieka. Jednocześnie muszą one spełniać wymagania ekonomiczne w zakresie trwałości i rentowności. Oznacza to również, że budynki i elementy budowlane postrzega się w aspekcie całego cyklu życia, aby po wykorzystaniu odzyskać z nich cenne surowce i ponownie wprowadzić do obiegu materiałów.

Firma Schüco kładzie podwaliny pod takie właśnie zrównoważone budownictwo, tworząc technologie i systemy, w centrum których zawsze jest człowiek oraz dbałość o środowisko naturalne. Systemy Schüco spełniają wszystkie zasadnicze przesłanki zrównoważonego rozwoju niezależnie od tego, czy wykonane są z aluminium, tworzywa sztucznego, czy stali. Oferują maksymalną dowolność w zakresie kształtowania przestrzeni, bogate wzornictwo, a także są praktyczne, komfortowe, energooszczędne, trwałe i ekologiczne. Dodatkowo są długożywotne i podlegają pełnemu recyklingowi.

Schüco w swych staraniach idzie o krok dalej i przejmuje odpowiedzialność za coś więcej niż swój produkt: przedsiębiorstwo wspiera inwestorów, architektów, deweloperów i wykonawców we wszystkich fazach realizacji projektu – od pierwszego szkicu po rozbiórkę fasady. Wsparcie obejmuje doradztwo w zakresie certyfikacji, zastosowania w projekcie zrównoważonych systemów, deklaracji środowiskowych oraz recyklingu zewnętrznej powłoki budynku.

More information

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Broszura do pobrania

Fassade
Zrównoważony rozwój
Dashboard
Zamknij