Wyszukiwarka Schüco

Szkolenia

POSZERZAMY NASZE KOMPETENCJE

Centrum Technologiczne Schüco otwiera stażystom i studentom dostęp do wiodących światowych technologii w dziedzinie badania okien i fasad w ramach studiów połączonych z praktyką. Kluczowym celem Schüco jest budowanie własnego zaplecza specjalistów oraz inżynierów. Bardzo ważne jest także zapewnienie, by wyszkoleni specjaliści i inżynierowie przekazywali kompetencje w dziedzinie okien i fasad młodszym pracownikom.


Poszerzamy nasze kompetencje

Od 2006 roku Schüco współpracuje z Ostwestfalen-Lippe University of Applied Sciences, szkoląc techników mechatroników i techników elektroników w ramach studiów połączonych z praktyką. Ponadto oferowane są tu liczne kursy przyuczenia zawodowego i szkolenia na wielu kierunkach technicznych. 

Każdego roku szkolenie w Centrum Technologicznym Schüco kończy od ośmiu do dziesięciu studentów. Stażyści nie tylko uzyskują tytuł licencjata nauk ścisłych, ale też kwalifikacje potrzebne do specjalistycznego kształcenia w zawodzie technika mechatronika lub technika elektronika po egzaminie w Izbie Przemysłowo-Handlowej.

Szkolenia
Dashboard
Zamknij